Kraftfullt kostnadsreduktionsprogram samt omformad koncernstruktur beslutat av Viking Telecoms styrelse

Kraftfullt kostnadsreduktionsprogram samt omformad koncernstruktur beslutat av Viking Telecoms styrelse Viking Telecoms styrelse har beslutat att genomföra ytterligare ett kraftfullt kostnadsreduktionsprogram samt att vidareutveckla koncernstrukturen med ambitionen att säkerställa ett positivt resultat 2003. Den nya koncernstrukturen skall också skapa ökad beredskap för eventuella framtida värdeskapande strukturaffärer. Viking Telecoms styrelse har dessutom startat ett strategiarbete med syfte att identifiera, analysera och utvärdera olika strategiska alternativ för Viking Telecoms framtid. Kostnadsreduktionsprogrammet förväntas på helårsbasis sänka kostnadsmassan med ca 18 mkr varav ca 13 mkr beräknas infrias under 2003. Den föreslagna koncernstrukturen innebär att verksamheten kommer att bedrivas i tre dotterbolag, Viking Telecom Solutions AB, Viking Systems AB och Viking Microwave AB. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige, Portugal och Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. För mer information - www.viking-telecom.com För ytterligare information kontakta: Carl Schneider VD Viking Telecom AB Tel: 031-720 69 01, mobil: 0739-20 69 01 E-post: carl.schneider@viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/25/20030325BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar