Viking Telecom erhåller genombrottsorder inom affärsområdet Microwave

Viking Telecom erhåller genombrottsorder inom affärsområdet Microwave Viking Telecom ABs (publ) helägda dotterbolag Viking Microwave AB, har i dagarna erhållit en order på det så kallade Link155-konceptet som innehåller accessprodukter för koppar, fiber och radiolänk. Kunden är en av Nordens största teleoperatörer utanför Sverige. Affären är en genombrottsorder och uppgår till ca 1 miljon SEK. Förhandlingar om ramavtal pågår för kommande leveranser. Link155 AD är en så kallad IAD-enhet (Integrated Access Device) för transport av data- och telefonitjänster i accessdelen av fasta, trådlösa och mobila nät. - Ordern bekräftar att vårt Link155-koncept är konkurrenskraftigt på marknaden. Viking Microwave kan som första länkleverantör erbjuda radiolänkar med inbyggd IP-routerfunktionalitet. Vi satsar inte enbart på att erbjuda transportlösningar utan även stöd för tjänster i näten. Resultatet blir att vi kan erbjuda mer kostnadseffektiva nätverkslösningar, säger Viking Telecoms VD, Carl Schneider. Viking Microwave AB utvecklar och marknadsför intelligenta och kostnadseffektiva accessprodukter med hög kapacitet i produktfamiljen Link155. Produkterna möjliggör reducerade kostnader för operatörernas utbyggnad av fasta och mobila nät. Kunderna är bland annat UMTS/GSM operatörer, fasta SDH och IP operatörer samt radioaccessoperatörer. För mer information om produkterna kontakta Morten Winther, Marknadschef/Viking Microwave AB, tel 08-758 90 19, e-post morten.winther@viking-microwave.com. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Under 2000 ökade bolagets rörelseintäkter med 117 % till 400 (184,4) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. Bolaget har idag ca 100 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Stockholm, Portugal, Hong Kong, USA samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista/Attract-40, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Lars Granbom VD Viking Telecom AB VD Viking Microwave AB Tel: 031-720 69 01, mobil: 0739-20 69 01 Tel: 031-720 69 64, mobil: 0736-82 69 64 E-post: carl.schneider@viking- E-post: lars.granbom@viking- telecom.com microwave.com Information finns även på: www.viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00560/bit0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar