Viking Telecom erhåller nya order inom affärsområde Microwave

Report this content

Viking Telecom erhåller nya order inom affärsområde Microwave Viking Telecom ABs helägda dotterbolag Viking Microwave har mottagit ytterligare accept på sin produktportfölj och tecknat ramavtal om produktleveranser med en av de större nordiska teleoperatörerna samt en svensk leverantör av infrastruktur. - Tillsammans med våra egna produkter och samarbete med en internationell leverantör är Viking Telecom nu en komplett leverantör av både SDH och PDH radiolänk. Vi har mottagit en mycket positiv respons och tecknat ett flertal viktiga order, säger Carl Schneider VD Viking Telecom AB. 1.Bland de kunder som Viking Microwave ingått avtal med är Åkerström No Wire, en svensk leverantör av utrustning till trådlöst bredband. Bolaget har tecknat ett ramavtal för leverans av PDH radiolänk under 2003 med ett ordervärde på drygt 4 MSEK. - Vi ser Vikings produkter som ett mycket bra komplement till våra produkter, vi har med detta samarbete uppnått vår ambition att ha en komplett lösning för trådlös bredbandsutbyggnad, säger Nils Masgård, VD på Åkerströms No Wire. 2.Leveranser enligt tidigare tecknat ramavtal med en av Nordens största teleoperatörer utanför Sverige har påbörjats. 3.Ytterligare nordiska infrastruktursleverantörer har lagt initiala order värda ca 1 MSEK. - De avtal vi ingått bekräftar att vårt koncept är konkurrenskraftigt på marknaden. Kompletteringen med PDH radiolänk gör att vi kan erbjuda mer heltäckande och kostnadseffektiva nätverkslösningar, säger Lars Granbom, VD Viking Microwave AB. Viking Microwave AB är ett helägt dotterbolag till Viking Telecom AB som utvecklar och marknadsför accesslösningar för nästa generations accessnät genom att erbjuda mikrovågslänkar och andra accessprodukter för höghastighetskommunikation. Produkterna möjliggör reducerade kostnader för operatörernas utbyggnad av fasta och mobila nät. Kunder är bland annat UMTS/GSM operatörer, fasta SDH- och IP-operatörer, radioaccessoperatörer samt övriga infrastrukturbyggare. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige, Portugal och Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Lars Granbom VD Viking Telecom AB VD Viking Microwave AB Tel: 031-720 69 01, Tel: 031-720 69 64, mobil: 0739-2069 01 mobil: 0736-2869 64 E-post: carl.schneider@viking- E-post: lars.granbom@viking- telecom.com microwave.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar