Viking Telecom omstrukturerar

Viking Telecom omstrukturerar Viking Telecom AB (publ) strukturerar om i organisationen som ett led i anpassningen till de för förändrade förhållandena på telekommarknaden Som ett led i anpassningen till de förändrade förhållandena på telekommarknaden har Viking Telecom inlett MBL-förhandlingar om uppsägning av ca 15 personer i Viking Telecom-koncernen. En stor del av omstruktureringen görs även genom ett utökat samarbete med Viking Telecoms partners i Asien och därmed läggs större delen av utvecklingen av terminaler i lågkostnadsländer. Enligt vår bedömning kommer det utökade samarbetet med våra partners i Asien ge oss kostnadseffektivare och mer konkurrenskraftiga produkter, säger Carl Schneider, VD för Viking Telecom. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige, Portugal och Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Jan-Olof Ohlsson VD Viking Telecom AB Finanschef Viking Telecom AB Tel: 031-720 69 01, mobil: 0739-20 Tel: 031-720 69 51, mobil: 0736-82 69 01 69 51 E-post: carl.schneider@viking- E-post: jan-olof.ohlsson@viking- telecom.com telecom.com Information finns även på: www.viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar