Viking Telecom till börsen

Viking Telecom till börsen Viking Telecom AB introduceras på OM Stockholmsbörsen med första noteringsdag den 30 maj 2000. OM Stockholmsbörsens bolagskommittée har den 3 maj 2000 godkänt Viking Telecom ABs ansökan om börsnotering. Spridning av ägandet kommer att ske genom ett erbjudande om teckning av högst 5 800 000 aktier i bolaget, motsvarande 30 procent av totalt antal aktier. Villkor i sammandrag: Pris: i intervallet 25-31 kronor per aktie. Anmälningstid: 11-24 maj 2000. Betalning: senast den 30 maj 2000. Notering: beräknas ske från och med den 30 maj 2000 Bolagets rådgivare i samband med noteringen är D. Carnegie AB. Nyval till styrelsen I samband med bolagsstämma den 27 april valdes två nya externa styrelseledamöter; Karl-Erik Rasmusson och Bernt Sjögren. Båda har mångårig erfarenhet av telekombranschen. Viking Telecom AB's styrelse består nu av följande ledamöter: * Karl-Erik Rasmusson, ordförande. Civilingenjör. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OFFICE väst och WIPCORE. Styrelseledamot i Combitech Network, SYSTEAM och DALTEK. * Gunnar Dalby. Civilingenjör. Konsult vid Svensk-Norsk Industrifond. Övriga styrelseuppdrag; Telcast Group AS, AxxessIT AS, PFI Communications AS och Universal Access AB * Bernt Sjögren. Civilingenjör. Verkställande direktör, HiQ Open AB. * Richard von Horn. Civilingenjör. Övriga styrelseuppdrag: Investment AB Kinnevik, Invik &Co. AB, MTV Produktion AB, MSLA, WestWeb AB, Inserve Technology AB och RoamInfo AB. * Göran Nordlund. Civilingenjör. Vvd i Viking Telecom. En av Viking Telecoms grundare. * Richard Pandolfi, suppleant. Verkställande direktör i PGI Phoenix Group Inc. Övriga styrelseuppdrag: PGI Phoenix Group Inc. * Leif Edblad, suppleant. Civilingenjör. Vvd i Viking Telecom. En av Viking Telecoms grundare. Viking Telecom utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät. Viking Telecom tillhör de ledande leverantörerna av routers för rösttelefoni. Produktportföljen breddas nu med nya accessprodukter för bredband. Under 1999 ökade bolagets nettoomsättning med 84 % till 184 miljoner kronor och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 8,2 miljoner kronor. Koncernen har idag ca 70 anställda. För ytterligare information kontakta: Göran Nordlund Vvd och ansvarig för affärsutveckling på Viking Telecom AB Tel: 031-720 69 02, mobil 0739-20 69 02 Epost: goran.nordlund@viking-telecom.com Internet: www.viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01220/bit0002.pdf

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar