Höga elräkningar drabbar ensamstående hårdastHöga elräkningar drabbar ensamstående hårdast Ensamboende kvinnor i småhus betalade under 2010 över 17 procent av den disponibla inkomsten i elräkningar. För en genomsnittlig villaägare var motsvarande siffra 8,3 procent. Det visar en rapport från Villaägarnas Riksförbund.

2010 betalade en genomsnittlig småhusägare med en elanvändning på 20 000 kWh per år över 30 000 kronor i el- och elnätsräkningar.

– Hårdast drabbades ensamboende kvinnor i småhus – sannolikt pensionärer. När så stor del av inkomsten går till elräkningar är frågan om de kan bo kvar i längden, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Tabellen redovisar elräkningens andel av den sammanlagda disponibla inkomsten för olika småhushåll under 2010. Data kommer från SCB och Energimarknadsinspektionen.

Boende i småhus - hushållstyp Medianvärde (kr) Antal hushåll Elräkningens andel -Ensamboende kvinnor 18- 175 651 kr 135000 17,4% -Ensamboende män 18- 230 338 kr 187000 13,2% -Ensamstående kvinnor med barn 283 074 kr 29000 10,8% -Övriga ensamstående kvinnor 376 233 kr 17000 8,1% -Ensamstående män med barn 304 094 kr 22000 10,0% -Övriga ensamstående män 376 822 kr 14000 8,1% -Sammanboende utan barn 18- 411 348 kr 565000 7,4% --Sammanboende med 1 barn 503 445 kr 142000 6,1% --Sammanboende med 2 barn 528 991 kr 285000 5,8% --Sammanboende med 2+ barn 538 554 kr 106000 5,7% -Övriga sammanboende 624 571 kr 110000 4,9%

Villaägarnas förslag på lösning är att sänka elskatten.

– Genom att sänka elskatten och istället beskatta de extravinster som uppstått av utsläppsrätterna kan kostnaderna för konsumenterna sänkas avsevärt utan att vare sig statsbudgeten, elpriset eller utsläppen av koldioxid påverkas, avslutar Joacim Olsson.

Läs mer om Villaägarnas rapport samt förslag till förändrad energipolitik på www.villaagarna.se. För mer information: Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40 Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00 Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.

Prenumerera

Dokument & länkar