Stora skillnader i småhusens elnätsavgifter i Jönköpings län

Mullsjö har länets högsta elnätsavgifter. Där betalar en husägare numera 10 900 kronor om året i elnätsavgift till Vattenfall. Det är 5 000 kronor mer än i Eksjö, där länets lägsta elnätsavgift återfinns. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund.

På senare  år har elnätsavgifterna höjts kraftigt. I Mullsjö har de stigit med 43 procent på sex år för Villaägarnas typhushåll.

-          Det är frånvaron av en fungerande prisreglering som gör att monopolisterna kan fortsätta höja och göra stora vinster på svaga konsumenters bekostnad, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

Av undersökningen framgår att det främst är de största elnätbolagen som tar ut höga avgifter av sina abonnenter.

-          Elnätbolagen kan ta ut vinster som inte står i proportion till den låga risk de tar. Regeringen borde snarast ge i uppdrag åt Energimarknadsinspektionen att stärka prisregleringen och kundskyddet, säger Jakob Eliasson.

Det finns dock alltid de som har det värre. Landets högsta elnätkostnader har de som hör till Ellevios (f.d. Fortums) nät i Västra Svealand (Eda, Forshaga, Grums, Gullspång, Hagfors, Hammarö, Hällefors, Kil, Laxå, Lekeberg, Ljusnarsberg, Munkfors, Storfors, Sunne och Torsby). Där var elnätsavgiften för det studerade typhushållet 12 700 kronor, jämfört med 4 700 kr i Ljungby där elnätbolaget heter Ljungby Energinät. Skillnaden är nära 8 000 kr per år.

Tabellen redovisar det största elnätbolaget i respektive kommun. Rapporten och det kompletta tabellverket med samtliga län och kommuner finns här: www.villaagarna.se/Elnat2016HT.

Årlig elnätsavgift inkl. moms i Jönköpings län. Typhushållets säkring är 20 A och elanvändningen 20 000 kWh per år. Prisuppgifterna är från 1 januari varje år, med undantag för E.ONs pris 2015 som p.g.a. felrapportering är från den 1 februari.

Kommun Avgift 2016 (kr) Bolag Höjning 2015-2016 (kr) Höjning 2010-2016 (kr) Höjning 2015-2016 (%) Höjning 2010-2016 (%)
Mullsjö 10 919 Vattenfall 1 454 3 309 15% 43%
Sävsjö 9 284 Sävsjö Energi 93 1 516 1% 20%
Aneby 9 044 E.ON 79 769 1% 9%
Gnosjö 9 044 E.ON 79 769 1% 9%
Vaggeryd 8 726 Vaggeryds Elverk 151 979 2% 13%
Tranås 8 107 Tranås Energi 557 1 839 7% 29%
Habo 7 814 Habo Kraft 82 2 114 1% 37%
Vetlanda 7 513 Vetlanda Energi o Teknik 7 846 0% 13%
Gislaved 6 802 Gislaved Energi 1 608 0% 10%
Värnamo 6 779 Värnamo Elnät -1 524 -0% 8%
Nässjö 6 751 Nässjö Affärsverk Elnät 263 1 076 4% 19%
Jönköping 6 016 Jönköping Energi Nät 1 486 0% 9%
Eksjö 5 894 Eksjö Elnät 4 272 0% 5%

Kontaktpersoner:

Jakob Eliasson, Samhällspolitisk chef, 076-848 13 00
Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker, 076-818 49 15

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.

Prenumerera