Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att ett kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB för att lösa en tillfällig likviditetsbrist som uppstått i samband med försenad orderingång jämfört med försäljningsplan.

Likviditetsbristen beräknas vara avhjälpt senast inom 6 månader.

Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, idag lånat in 300 000 kronor till bolaget i form av ett aktieägarlån.

Lånet har en uppläggningskostnad på 2% och är räntefritt fram till 2018-06-30. Räntan är därefter 4% per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se

Carl Schneider
Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19e december 2017.

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, Vindico Technology AB med dotterbolaget Vindico Finans AB, Vindico Development AB samt UniSecure Norway AS (50% ägande).

Vår kompetens är kundanpassade tekniklösningar inom kameraövervakning, DNA-teknik och säker förvaring, baserade på vårt breda produktutbud. Inom Vindico jobbar vi i bolagsöverskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Taggar:

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar