Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att, beroende på en fortsatt ansträngd likviditet, ett ytterligare tillfälligt kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB.

Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, lånat in totalt 900 000 kronor till bolaget i form av kortfristiga aktieägarlån.

Genom dessa lån förväntas bolaget klara den befintliga verksamheten utan ytterligare likviditetstillskott. Dock kan en emission för att få in mer rörelsekapital bli aktuell under året för att finansiera en expansion av verksamheten.

Lånen har en uppläggningskostnad på 2% och är räntefritt fram till 2019-12-31. Räntan är därefter 4% per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör                                     

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019.

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar