Halvårsrapport för perioden 2020-01-01 — 2020-06-30

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-06-30 

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 443 tkr (6 162 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 472 tkr (– 1 666 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 053 tkr (- 2 267 tkr).
 • Resultat per aktie – 6,62 öre (– 14,62 öre).
 

Andra kvartalet 2020-04-01 — 2020-06-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade något jämfört med samma period 2019 och uppgick till 3 036 tkr (3 122 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 314 tkr (– 856 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 46 tkr (-1 156 tkr).
 • Resultat per aktie 0,29 öre (– 7,46 öre).

Händelser under andra kvartalet

 • Bolaget beslutar att korttidspermittera personal i det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Security från och med den 1 april tills vidare på grund av Coronaviruset.
 • Ahlsell och CDON nya återförsäljare
 • Vindico Security vinner upphandlingen ”Kamerabevakning – inre miljö” i Partille Kommun

Händelser efter periodens slut

 • Vindico Security kommer fortsatt att ha ett ramavtal med Göteborgs Stad rörande kameraövervakning fyra år framöver
 • Gekås i Ullared ny återförsäljare 
 • De tidigare dotterbolagen Vindico Finans AB och Vindico DNA Systems AB har upplösts genom fusion

VD har ordet

Försäljningen under andra kvartalet blev något lägre än jämförelseperioden, och är naturligtvis fortfarande för låg. Verksamheten har kraftigt påverkats av Coronapandemin varför vi har tvingats att korttidspermittera personal och vi kan konstatera att denna åtgärd i kombination med en generell kostnadsmedvetenhet gör att vi kan visa ett svagt positivt resultat för kvartalet.

Inom vårt största produktområde Kameraövervakning vann vi upphandlingen i Partille Kommun, vilket visar att vi är en konkurrenskraftig spelare på marknaden både kompetensmässigt och prismässigt. Vi kommer också att fortsatt vara en leverantör till Göteborgs Stad. Coronapandemin har precis som för våra övriga produktområden gjort det svårt att bredda kundbasen på grund av stora svårigheter att får till kundbesök och möten.

Inom DNA-märkning ökar ständigt antalet kunder på som använder ButiksDNA, men utvecklingen går långsammare än vad vi har hoppats på, naturligtvis delvis beroende på Coronapandemin. Försäljningen av märksatser via återförsäljare kräver besök i butiker för att utbilda butikspersonal och vi räknar med att detta arbete skall komma igång under andra halvåret 2020.

Inom Laddskåp fokuseras försäljningsarbetet på våra produkter för säker förvaring och laddning av elcykelbatterier och vi har sålt de första produkterna till flera fastighetsbolag.

Vi har under Q2 breddat vårt erbjudande till återförsäljare av smarta säkerhetsprodukter för konsumenter under varumärket Safe’n’Sound. I vårt produktsortiment ingår idag förutom RFID-skydd och personlarm även låsprodukter, bland annat cykellås, ficklampor samt bluetooth-trackers

Sedan en tid tillbaka så drivs all verksamhet i dotterbolaget Vindico Security. Vi har därför valt att avveckla övriga dotterbolag. Vindico Finans AB och Vindico DNA Systems AB är nu därför upplösta genom att de fusionerats in i Vindico Security.

Det är vår förhoppning att marknaden kommer att återgå till det mer normala under hösten och att vi då skall kunna arbeta vidare med att utveckla Vindico i rätt riktning. Tanken är att stärka upp bolaget finansiellt för att på så sätt skapa möjligheter att expandera verksamheten genom ökad försäljning och utveckling av fler egna produkter.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Carl Schneider
Verkställande Direktör
Vindico Group AB
073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Martin Nyberg
Styrelseordförande
Vindico Group AB
070-510 90 01
martin.nyberg@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar