Nya styrelseledamöter i Vindico Group

Martin Nyberg och Ulrika Stjernfelt kommer att föreslås som nya styrelseledamöter i Vindico Group på Årsstämman den 9 maj 2019.

Martin Nyberg driver det egna rekryterings- och konsultföretaget Addsell Sverige AB och har en lång erfarenhet av försäljning samt utveckling och rekrytering av framför allt säljpersonal.

Ulrika Stjernfelt arbetar idag på Blomsterlandet som Social Media Manager och ansvarig för bland annat bolagets digitala marknadsföring.

”Vindicos styrelse kommer genom Martin och Ulrika få en utökad kompetens framför allt inom försäljning och marknadsföring i sociala medier. Detta kommer vara oerhört viktigt för bolagets framtida tillväxt ”, säger Carl Schneider, tf VD på Vindico.

Vindico Groups styrelse består idag av 3 personer men Spotlight Stock Market kräver minst 4 styrelseledamöter. Vindico har dispens för detta men har i samråd med Spotlight Stock Market beslutat att redan nu offentliggöra dessa förslag på nya styrelseledamöter.

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem samt produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar