Vindico Group byter VD och koncernchef

Vindicos VD och koncernchef, Monica Hallin, slutar idag på egen begäran. Tillförordnad VD och koncernchef blir bolagets styrelseordförande Carl Schneider. Ann-Charlott Salomonsson blir tillförordnad styrelseordförande.

”Det är tråkigt att Monica Hallin nu har valt att lämna Vindico och jag vill passa på att tacka henne för det arbete och engagemang som hon har lagt ned för Vindico”, säger Carl Schneider, som nu kommer att tillträda som tillförordnad VD och koncernchef till dess att en ny VD har rekryterats.

Monica Hallin har varit VD och koncernchef sedan oktober 2015 och kommer också att avgå ur Vindicos styrelse.

”Min främsta uppgift blir att arbeta med att få bättre lönsamhet i verksamheten och fokusering på försäljning och marknadsföring av bolagets produktsortiment och då främst Märk-DNA produkterna”, säger vidare Carl Schneider, styrelseordförande.

Vid frågor, vänligen kontakta Carl Schneider, Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB , Vindico Safety AB, Vindico Technology AB, Vindico Development AB och Vindico Finans AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, kameraövervakningssystem, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. 

Bolaget är listat på AktieTorget. 

Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB, UniSecure Norway AS (50% ägande), AB Gothia Kameraövervakning med dotterbolaget NS Finans AB samt Vindico Development AB. Vår kompetens är kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud och vi jobbar i bolags överskridande team för att hitta rätt lösning för kunden. För oss innebär kundanpassade lösningar att vi lyssnar på våra kunder, hjälper dem att identifiera sina behov och föreslår en eller flera lösningar till lägsta möjliga kostnad.

Prenumerera

Dokument & länkar