Bemyndigande om riktad nyemission

Report this content

Bemyndigande om riktad nyemission I samband med pågående emission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Virtual Genetics Laboratory AB (publ), önskar företaget informera om planerna att även genomföra en riktad emission till institutionella placerare. I enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämman 7 juni 2000, har Virtual Genetics sonderat möjligheten att genomföra en nyemission riktad till institutionella placerare. Detta bemyndigande förlängdes vid ordinarie bolagsstämma 3 oktober 2000. Diskussionerna med olika institutioner har nu konkretiserats och en riktad emission är under förberedelse. Storleken på den riktade emissionen är planerad att uppgå till maximalt 24 MSEK till teckningskursen 5 SEK per aktie, vilket innebär en ökning av antalet aktier med högst 4 800 000. De aktuella institutionerna kommer att presenteras efter att styrelsen fattat beslut i frågan, dock tidigast 17 oktober 2000. I syfte att informera befintliga aktieägare om dessa planer har ett tillägg till emissionsprospekt avseende företrädesemission upprättats. Detta tillhandhålls hos bolaget eller via Nordiska Fondkommission AB. Virtual Genetics har under sista halvåret successivt förstärkt sin position på marknaden. Emissionen genomförs med avsikt att öka Virtual Genetics marknadsinsatser globalt, framförallt i USA, säger Göran Häss, VD för Virtual Genetics. För ytterligare information: Göran Häss, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400 Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: www.nordiska.com Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. Virtual Genetics avser att under 2001 ansöka om notering på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar