Delårsrapport Q3 1999/2000

Delårsrapport Q3 1999/2000 Virtual Genetics har under perioden fortsatt sin snabba utveckling samt genomfört en nyemission i samarbete med Nordiska Fondkommission AB. Företaget har under perioden intensifierat rekryteringstakten och knutit flera viktiga nyckelpersoner till sig. * Omsättningen uppgick under perioden till 1,5 MSEK (0,5) * Rörelseresultatet uppgick till -4,9 MSEK (-1,8) * Resultat efter finansiella poster blev -4,7 MSEK (-1,8) * Vinst per aktie -2,73 (-1,31) * Emission tillsammans med konvertibelt skuldebrev tillförde företaget 11,3 MSEK * Förvärv av viktigt patent Efter periodens slut har företaget fått sina första kommersiella order samt etablerat dotterbolag i Italien. Företagets styrelse här även beslutat att ansöka om O- listnotering under hösten 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar