Extra bolagsstämma genomförd i Virtual Genetics

Extra bolagsstämma genomförd i Virtual Genetics Bioinformatikföretaget Virtual Genetics Laboratory AB (publ.), höll onsdag den 7 juni sin sedan tidigare utannonserade extra bolagsstämma. Stämman genomfördes i företagets lokaler vid Karolinska Institutet. Aktieägarna i Virtual Genetics beslutade vid en extra bolagsstämma 7 juni, i följande av styrelsen föreslagna ärenden. Stämmans beslut var enhälliga. * Ökning av aktiekapitalet som efter ändring i bolagsordningen kommer att utgöra lägst 1.000.000 SEK och högst 4.000.000 SEK. * Christer Sjölin och Göran Häss valdes som nya ordinarie styrelseledamöter i Virtual Genetics. * Johan Isbrand och Anders Roos, SET Revisionsbyrå, valdes till ordinarie revisorer i Virtual Genetics. * Bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med teckningsoptioner. Antalet aktier i bolaget får öka med högst 18.534.660 aktier efter split 10:1. * Ändring av bokslutsår från nuvarande 1/7-30/6, till kalenderår 1/1- 31/12. Virtual Genetics kommer att upprätta årsbokslut för räkenskapsåret 1/7-99 - 30/6-00, samt ett för 1/7-00 - 31/12-00. Från 1/1-01 övergår företaget till att redovisa per kalenderår. - För Virtual Genetics är stämmans beslut strategiskt viktiga då vi nu kan vidga företagets ägarkrets och öka likviditeten, säger Christer Sjölin, nyvald styrelseordförande i Virtual Genetics. För ytterligare information: Göran Häss, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400 (direkt tel. 08-508 84 417) Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: www.nordiska.com --------------------------------------------------------------- Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. Virtual Genetics avser att under hösten 2000 ansöka om notering på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00720/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar