Virtual Genetics genomför aktiesplit och fondemission

Virtual Genetics genomför aktiesplit och fondemission Bioinformatikföretaget Virtual Genetics genomför den sedan tidigare beslutade aktiespliten, 10:1, fondemission, 1:1, samt nyemission om 20.000 aktier. Första handelsdag efter split är 13 juni 2000. Split av Virtual Genetics aktie, 10:1, fondemission, 1:1, samt nyemission om 20.000 aktier, genomförs i enlighet med de beslut som fattades vid en extra bolagsstämma 14 april 2000. Efter fondemission och split uppgår antalet aktier i företaget till 17.356.640 st, med ett nominellt värde om 10 öre per aktie. Aktiekapitalet uppgår nu till 1.735.664 SEK. Första handelsdag efter split är 13 juni 2000 med avstämningsdag 15 juni 2000. För ytterligare information: Göran Häss, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400 (direkt tel. 08-508 84 417) Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: www.nordiska.com Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. Virtual Genetics avser att under hösten 2000 ansöka om notering på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/09/20000609BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar