Virtual Genetics inleder samarbete med Prevas

Report this content

Virtual Genetics inleder samarbete med Prevas Virtual Genetics har tecknat ett samarbetsavtal med IT-företaget Prevas. Avtalet gäller utbyte av teknologi och resurser vid utveckling av mjukvarulösningar inom bioinformatikområdet. Bioinformatikföretaget Virtual Genetics har tecknat ett samarbetsavtal med O-liste noterade Prevas AB, vilket syftar till ett teknologiskt och personellt utbyte inom utvecklingsprojekt riktade mot bioinformatikområdet. - Prevas är ett mycket teknikkunnigt företag med bred kunskap inom IT- lösningar. Tillsammans med Virtual Genetics teknologi, vilken ligger i den absoluta frontlinjen, ger detta avtal goda förutsättningar för oss att tillsammans utveckla nya spjutspetsprodukter för Bioinformatiksektorn, säger Göran Häss, VD för Virtual Genetics. För ytterligare information: Göran Häss, VD Virtual Genetics. Tel. 08 - 508 84 400 Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: www.nordiska.com Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. Virtual Genetics avser att under 2001 ansöka om notering på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT01080/bit0002.pdf

Dokument & länkar