Virtual Genetics nyemission fulltecknad

Report this content

Virtual Genetics nyemission fulltecknad Bioinformatikföretaget Virtual Genetics nyemission med företrädesrätt, vilken genomförts tillsammans med Nordiska Fondkommission AB, blev fulltecknad. Bolaget tillförs därmed 19.965.336 SEK, innan avdrag för emissionskostnader. Den emission som genomfördes med företrädesrätt för befintliga aktieägare blev fulltecknad. Samtidigt beslutade Virtual Genetics styrelse den 19 oktober, att som tidigare redovisats, genomföra en emission riktad mot institutionella placerare. Genom denna riktade emission tillförs Virtual Genetics ytterligare 21.457.990 SEK före avdrag för emissions-kostnader. Antalet aktier ökar totalt med 8.284.664 till totalt 28.250.000 aktier, med ett nominellt värde om 0,10 SEK per aktie. Företagets aktiekapital ökar samtidigt med 828.466 SEK, till 2.825.000 SEK. Efter nyemissionerna har Virtual Genetics över 900 aktieägare. De institutioner som deltager i den riktade emissionen är Aldano AB, Banco Fonder samt Nordbanken Fonder. För ytterligare information: Göran Häss, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400, Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: www.nordiska.com --------------------------------------------------------------- Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. Virtual Genetics avser att under 2001 ansöka om notering på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar