Virtual Genetics och Compaq tecknar teaming agreement

Virtual Genetics och Compaq tecknar teaming agreement Virtual Genetics och Compaq Computer AB / Compaq Chemical & Biological Sciences har tecknat ett "Teaming Agreement" för att utvärdera möjligheter till samarbete inom bioinformatikområdet. Målsättningen med denna överenskommelse är för Virtual Genetics att bidraga med kunskap gällande teknologi och applikationer för den bioinformatiska marknaden. Compaq kommer i sin roll, som en globalt ledande mjuk och hårdvaruleverantör, att erbjuda optimerade plattformar och utvecklingsstöd till Virtual Genetics programvaror för medicinsk forskning och utveckling. - Compaq, ett av världens ledande dataföretag, är en värdefull framtida partner för Virtual Genetics fokusering inom bioinformatikområdet. Företagens respektive produkter kompletterar varann på ett optimalt sätt. I framtiden kan företagen tillsammans erbjuda ett mervärde till sina kunder inom det medicinska området, säger Göran Häss, VD för Virtual Genetics. För ytterligare information: Göran Häss, VD Virtual Genetics. Tel. 08-508 84 400 Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: www.nordiska.com Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. Virtual Genetics avser att under 2001 ansöka om notering på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar