Globala e-handelsjättar etablerar sig i Sverige – Rive juridiska byrå tar fram skräddarsydda kollektivavtal

Genom moderna kollektivavtal som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare stärks Sverige på den globala marknaden.

E-handeln fortsätter att växa över jordklotet och de stora globala giganterna ser sig omkring för placeringar av stora serverhallar i utlandet. I Sverige lockar det milda klimatet som geren god förutsättning för att kyla ner hallarna utan att sluka alldeles för stora mängder energi. Men även den svenska kompetensen och den välutbildade arbetskraften är faktorer till att multiföretagen blickar hit. 

Men för de internationella aktörerna är det inte bara att flytta. Etableringar på svensk mark kräver förhållningssätt till nya lagar, regler och marknadskutymer. Det är med den biten RiVe Juridiska byrå har spelat en central roll med sina expertkunskaper inom både arbetsrätt och förhandling.

I ett aktuellt fall kontaktades RiVe av representanter för ett av de världsledande bolagen som ville diskutera förutsättningar kring etableringen i Sverige. Kontakten resulterade i diskussioner kring svenska kollektivavtal och kutymerna på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom de internationella spelreglerna ser annorlunda ut, bestämde man sig för att ta fram en skräddarsydd lösning mellan arbetsgivare och personal. 

  • Det är inte alls säkert att företagen klarar av ett klassiskt svenskt kollektivavtal och då finns det två alternativ att gå efter. Det ena är att man etablerar ytterligare en verksamhet under moderbolaget, ett bemanningsföretag, varifrån man hyr in arbetskraft till sig själv. Då kan företaget själva sätta de villkor de önskar och de anställda kan kräva kollektivavtal hos bemanningsföretaget. Det andra alternativet är att de anställda i dotterbolaget själva bildar ett fackförbund och en egen fackklubb som tillsammans med företaget tecknar ett kollektivavtal tillsammans, berättar Karl Gustavsson, sakkunnig förhandlare på RiVe Juridiska Byrå.

I det aktuella ärendet fick de anställda möjligheten att själva ta beslut kring vilken av vägarna de ville gå och man kom överens om att starta ett eget fackförbund på arbetsplatsen. RiVe bistod i förhandlingarna och idag har man tecknat ett avtal som gynnar båda parter. 

  • Avtalen har gynnat båda sidor och de anställda har nu säkerställt att de får bra betalt, och att jourlösningarna som krävs i yrket känns rätt. Det var de största punkterna och kraven ifrån de anställdas sida. Man är även väldigt nöjda med att de har villkor som innebär att efter att de arbetat en viss tid, kommer de automatiskt att erbjudas jobb i moderbolaget. Det blir en anställningstrygghet, berättar Gustavsson och fortsätter; 
  • De internationella aktörernas trafik går in och utanför Sverige och där råder internationella förhållanden. Det går inte att ha samma principer som tidigare. Detta är framtidens lösningar. Jag känner mig säker på att vi kommer att se många fler lokala fackförbund, som inte är kopplade mot vare sig LO- eller TCO-facken framöver. Visst kan man se det som ett hot mot de traditionella fackförbunden, men jag tror att det är väldigt bra för Sverige, bland annat då sådana bolags blotta närvaro bidrar det till främjande och utveckling av samhället. Det rör allt ifrån de lokala lärosäten och universiteten till associerade bolag och deras teknologiutveckling, vilket slutligt leder till bibehållande och förmodligen utveckling av en ledande IT-relaterad specialistkompetens i Sverige. 
 

Erik Hårdén, Chefsjurist RiVe Juridiska Byrå

admin@rive.se 

0771-886620

Prenumerera