Vision Park säger upp licensavtal med Enlight Interactive / IQ-Media Nordic

Vision Park säger upp licensavtal med Enlight Interactive/IQ-Media Nordic Vision Park säger upp licensavtalen med Enlight/IQ-Media, för cd-romspelen Back Packer 2, BackPacker Junior, Blackout samt Cosmopolska. Bakgrunden till uppsägningen är bl.a. att Enlight/IQ-Media ej följt avtalens regler för fördelning av försäljningsintäkter. En extern granskning har påvisat betydande felaktigheter i redovisningen från Enlight/IQ-Media. Avtalet fastställer bl.a. det tillvägagångssätt som ska användas vid beräkning av intäktsfördelning mellan Vision Park och Enlight/IQ-Media. Vid avstämning av redovisad försäljning, konstaterades att all försäljning under 1998 och 1999 klassificerats som "normal" försäljning. En närmare granskning av fakturor och fakturaunderlag indikerar dock att en stor del av periodens försäljning varit samlevererad med datorer, s k "bundling", vilket enligt avtalet berättigar Vision Park till en väsentligt högre ersättning per såld enhet. Det råder även en väsentlig och oförklarad differens på ca.15.000 enheter, mellan antalet tillverkade enheter och de som är redovisade från Enlight/IQ-Media. - Samarbetet med våra partners bygger på ömsesidigt förtroende. Eftersom vi misstänkte att Enlight/IQ-Media undanhöll intäkter lät vi en extern revisor granska efterlevnaden av avtalen. Det visade sig att de undanhållit intäkter för miljonbelopp. Som en konsekvens av det vi betraktar som ett väsentligt avtalsbrott från deras sida, väljer vi att med omedelbar verkan, säga upp avtalen med Enlight/IQ-Media, kommenterar Thomas Brühl, VD för Vision Park. Vision Park har i samband med uppsägning av licensavtalen med Enlight/IQ- Media begärt omedelbar betalning av de intäkter som undanhållits bolaget. För mer information kontakta: Thomas Brühl, VD, Vision Park 08-545 89 200 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT01040/bit0002.pdf

Dokument & länkar