• news.cision.com/
  • Vision/
  • Besvikelsen stor när förhoppningar om kortare arbetstid gick i kras:Miljöpartiet sviker landets arbetstagare!

Besvikelsen stor när förhoppningar om kortare arbetstid gick i kras:Miljöpartiet sviker landets arbetstagare!

Report this content

Besvikelsen stor när förhoppningar om kortare arbetstid gick i kras: Miljöpartiet sviker landets arbetstagare! Det är oerhört beklagligt att miljöpartiet tar större hänsyn till partitaktik än till landets arbetstagare i en så viktig fråga som den om en arbetstidsförkortning. Jag är mycket besviken över att regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet inte lyckats komma överens om kortare arbetstid för alla de löntagare som så väl skulle behöva det, säger SKTF:s förbundsordförande Inger Efraimsson. Nu blir det bland annat våra medlemmar som hamnar i kläm - igen. De är kvinnorna i offentlig sektor som redan idag har de sämsta lönerna och längsta arbetstiderna. För att de ska kunna få en arbetstidsförkortning utan att helt avstå från välbehövliga löneökningar krävs ett stöd genom en förändrad lagstiftning. Nu blir avtalsrörelsen mer komplicerad och de mansdominerade branscherna inom till exempel industrin kommer att kunna utverka både arbetstidförkortning och höjda löner. Återigen hamnar kvinnorna i strykklass, fortsätter Inger Efraimsson. Tre fackliga centralorganisationer var överens om ett förslag som innebar en förkortad och mer flexibel arbetstid som dessutom hade en ansvarsfull genomförandetakt.Miljöpartiet tror uppenbarligen inte att TCO, LO och SACO företräder sina medlemmar och ser istället till att landets arbetstagare blir helt utan en kortare arbetstid. Det är ett högt spel miljöpartiet spelar, säger Inger Efraimsson. Aldrig tidigare har förutsättningarna att gå från ord till handling varit så goda som nu och sällan har motiven för en arbetstidsförkortning varit så många. De ekonomiska förutsättningarna finns och larmrapporterna om hur arbetsmiljösituationen är på arbetsplatserna pekar entydigt på att trötthet, utbrändhet och depression är något som drabbar allt fler människor. Ohälsan i arbetslivet är en tickande bomb. Mot den bakgrunden är det ynkligt att man från de partier som varmast förespråkat en kortare arbetstid inte mer bryr sig om de arbetstagare som redan nu är i behov av en förkortad och flexibel arbetstid, avslutar Inger Efraimsson. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01570/bit0002.pdf

Dokument & länkar