Dalia Eid från Nyköping vald till Visions förbundsstyrelse

Dalia Eid har i dag valts till ledamot i Visions förbundsstyrelse. Dalia Eid är 31 och arbetar som socialsekreterare i Nyköpings kommun.

Valet ägde rum i samband med Visions förbundsmöte i Malmö.

Vilken fråga tycker du är viktigast för att flytta fram Visions positioner de kommande fyra åren? 

-  Nyckeln till framtiden är att värna om den svenska modellen utifrån dagens politiska läge, samt garantera trygga anställningar, god arbetsmiljö och reallöneökningar för våra medlemmar. Vi ska ha fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö, trots de samhällsutmaningar vi ser framför oss.

För ytterligare kommentarer kontakta Dalia Eid, tfn 076- 835 70 76. 

En bild av Dalia Eid kommer att finnas tillgänglig på Visions webb unde kvällen: https://vision.se/Om-Vision/Forbundsstyrelsen/

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 186 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.