Kommunerna struntar i lagen om etnisk diskriminering

SKTF avslöjar: Kommunerna struntar i lagen om etnisk diskriminering! * Det är upprörande att kommunerna struntar i arbetet med att främja mångfald bland sina anställda. Lagen kräver att kommunerna ska driva ett målinriktat arbete och för att lyckas med det krävs att man sätter mätbara mål, en plan för hur arbetet ska bedrivas. Trots att det nu är ett år sedan lagen om etnisk diskriminering trädde ikraft är det endast sex kommuner som har en handlingsplan i enlighet med lagens intentioner, säger Inger Efraimsson, förbundsordförande SKTF. * Av de kommuner som skickat in sina handlingsplaner har vi bedömt Växjö vara den kommun som bäst och mest seriöst arbetar med mångfaldsfrågorna. Det allvarligaste är kanske att av de sex mest invandrartäta kommunerna enligt 1997 års siffror är det endast en kommun som har en mångfaldsplan. Och av de femton kommuner där andelen invandrare ökade mest hade endast två en handlingsplan, säger Inger Efraimsson. * Kommunerna måste tänka nytt och ta till vara den kompetens och erfarenhet som många invandrare besitter. Kommuner och landsting ska inom en tioårsperiod rekrytera ungefär 800 000 personer. Det är dags att arbetsgivarna inser dynamiken i en etniskt blandad arbetsgrupp, säger Inger Efraimsson. * Det är skamligt att vi idag ser en begynnande arbetskraftsbrist inom vissa branscher samtidigt som många invandrare går utan arbete trots att de har en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Det borde vara en självklarhet för landets kommuner att utnyttja den kompetens som finns hos alla dess invånare. Det verkar som om det är dags att sätta ytterligare press på kommunerna och kräva att även de redovisar vilka åtgärder man planerat och vilka man vidtagit för att främja etnisk mångfald bland sina anställda, avslutar Inger Efraimsson. Rapporten visar bland annat: * 6 av landets 289 kommuner har upprättat en s k "mångfaldsplan. 60 kommuner håller på att utarbeta en sådan medan hela 223 kommuner inte har någon plan över huvud taget. * 21 kommuner har utsett en ansvarig för mångfaldsfrågor. * Av de kommuner som har en handlingsplan är Växjö kommun bäst i landet. * SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Dokument & länkar