• news.cision.com/
  • Vision/
  • Kvinnoslanten ger ros till radikala förslag till förändringar i jämställdhetslagen!

Kvinnoslanten ger ros till radikala förslag till förändringar i jämställdhetslagen!

Report this content

Kvinnor i förbund HTF ST SKTF Kvinnoslanten ger ros till radikala förslag till förändringar i jämställdhetslagen! Den 18:e oktober tar riksdagen beslut om en proposition från regeringen som innebär ett antal större förändringar i jämställdhetslagen. Fackförbunden SKTF, HTF och ST som samverkar bland annat genom projektet Kvinnoslanten har under lång tid påtalat det fullständigt orimliga i att kvinnor idag, år 2000, i genomsnitt har 20% mindre i lön än män. Lön efter kön är helt oförsvarbart och borde tillhöra det förgångna och inte ett modernt arbetsliv. - SKTF, HTF och ST har länge haft kampen mot könsdiskriminerande löner högt på dagordningen. Vi är därför mycket positiva till de förslag som nu läggs fram om bland annat omvänd bevisbörda, det vill säga att arbetsgivaren och inte den ensamma kvinnan bär ansvaret att bevisa att könsdiskriminering inte förekommit, säger SKTF:s förbundsordförande Inger Efraimsson. - Att det lokala facket får tillgång till alla löner, även i privat sektor, är också ett mycket viktigt steg i det fackliga arbetet med lönekartläggning. Kartläggningen har avgörande betydelse för arbetet med att komma till rätta med diskriminerande löneskillnader, säger HTF:s förhandlingschef Liisa Ödén-Vento. - Att diskrimineringsförbudet gäller hela anställningsprocessen är en förändring som naturligtvis underlättar vårt arbete mot osakliga löneskillnader. Liksom att JämO, i likhet med andra myndigheter, får rätt att göra arbetsplatsbesök för att se om gällande lagstiftning efterlevs, avslutar ST:s andre vice förbundsordförande Anna-Greta Johansson. SKTF, HTF och ST ser med tillförsikt fram emot att samtliga partier i riksdagen den 18:e oktober ställer sig bakom de förslag till förändringar i jämställdhetslagen som kan innebära ett rejält kliv framåt i kampen mot osakliga löneskillnader och mot ett mer jämställt arbetsliv. Trots 2000-tal och IT-samhälle har mänskligheten inte kommit särskilt långt. Kvinnor i Sverige har idag bara 80% av männens lön. Vår symbol Kvinnoslanten påminner om såväl löneglappet som andra skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter på arbetsmarknaden. Kvinnoslanten bärs redan av närmare hundratusen kvinnor och män som strävar efter att glappet ska försvinna. För ytterligare information kontakta: Ínger Efraimsson, förbundsordförande 070-644 84 04 SKTF Liisa Ödén-Vento, förhandlingschef 070-582 74 06 HTF Anna-Greta Johansson, andre vice 070-665 51 38 förbundsordförande ST ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001012BIT01170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/13/20001012BIT01170/bit0002.pdf

Dokument & länkar