Minst 270 arbetsgivare inom Svenska kyrkan bryter mot jämställdhetslagen

Minst 270 arbetsgivare inom Svenska kyrkan bryter mot jämställdhetslagen Enligt jämställdhetslagen är alla arbetsgivare skyldiga att kartlägga och analysera de anställdas löner. Genom en lönekartläggning kan man komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. SKTF kan i dag visa att minst 270 arbetsgivare inom Svenska kyrkan bryter mot jämställdhetslagen, eftersom man inte gjort några kartläggningar. SKTF har frågat 860 arbetsgivare inom Svenska kyrkan om man gjort lönekartläggningar respektive upptäckt osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 500 arbetsgivare har svarat. Av dessa har 270 inte gjort lönekartläggningar, något som allvarligt försvårar arbetet för jämställda löner. Några av de största arbetsgivarna som inte gjort lönekartläggningar är de kyrkliga samfälligheterna i Enköping, Örebro respektive Eskilstuna. Några som över huvud taget, trots påminnelse, inte besvarat enkäten är de kyrkliga samfälligheterna i Göteborg, Jönköping respektive Helsingborg. Endast 20 av 500 arbetsgivare har upptäckt osakliga löneskillnader, vilket är en anmärkningsvärt låg siffra. Könsuppdelad lönestatistik visar att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män i nästan alla yrken inom Svenska kyrkan. En manlig kyrkokamrer tjänar per månad 1 650 kronor mer än en kvinnlig. En manlig assistent i församlingsarbete tjänar 350 kronor mer än en kvinnlig. En manlig församlingsdiakon tjänar 300 kronor mer i månaden än en kvinnlig. Och så vidare. - Det här duger inte. Vi ser allvarligt på att jämställdhetslagen tillämpas i så liten utsträckning. Det visar på en stor likgiltighet inför kvinnors villkor. Arbetsgivarna inom Svenska kyrkan måste skärpa sig. Svenska kyrkans Församlingsförbund bör ta initiativ till att höja kompetensen i jämställdhetsfrågor inom kyrkan. I dag är den beklämmande låg, säger Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF. SKTF är det näst största fackförbundet inom Svenska kyrkan med 4 000 medlemmar. SKTFs undersökning redovisas i rapporten "Ring kyrkklocka ring", som finns på www.sktf.se. I rapporten finns även resultatet för de tre största arbetsgivarna inom varje stift, dvs. 39 arbetsgivare, liksom mer könsuppdelad lönestatistik. För ytterligare kommentarer kontakta Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF (070-644 84 04) eller Eva-Lotta Nilsson, jämställdhetsansvarig i SKTF (070-584 99 29). SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. Presschef Dan Lindberg tel 08-789 64 70, mobil 073-679 01 73 Pressombudsman Maria Martinsson tel 08-789 64 77, mobil 070-655 50 48 SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se. sktf@sktf.se Fri illustration till pressmeddelandet Denna teckning som gjorts av Hans Lindström (flitigt förekommande i bl.a. Dagens Nyheter) speciellt för vår rapport om kyrkan får gärna användas för publicering. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=25186 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00150/bild.html Pictures http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048