Pensionspengarna inte till för spekulation!

SKTF om pensionspengarna: Pensionspengarna inte till för spekulation! I artiklar i dagspressen, bl.a DN 14/5 framkommer att en del arbetsgivare hanterar pensionspremierna i pensionsavtalet PFA 98 på ett fullständigt oacceptabelt sätt. Enligt avtalet skall premien, 3,5 - 4,5 på de anställdas årslön kunna användas på två sätt: * hela premien avsätts till varje anställd som själv har att välja hur och var pengarna skall förvaltas * minst 1,1 % avsätts för individuell placering medan resterande belopp 2,4 - 3,4 behålls av kommunen/landstinget för att bekosta verksamheten. - Anledningen till den överenskommelsen var att arbetsgivarna hävdade att många kommuner och landsting helt enkelt inte hade råd att ge ut hela avgiften till de anställda. Man var tvungen att ha pengarna kvar, annars skulle ytterligare nedskärningar vidtagas. I det läget valde vi att låna ut våra medlemmars pengar till kommunerna, säger Rune Magnusson, pensionsansvarig ombudsman hos SKTF. - Av de pengar kommunen/landstingen har kvar i verksamheten upprättas ett konto för var och en av de anställda och beloppet skall förräntas av ett genomsnitt av statslåneräntan. Detta var förutsättningarna när avtalet slöts, fortsätter Rune Magnusson. - Att nu flera arbetsgivare för fram åsikten att enskilda arbetsgivare har råd att låta de anställda få hela pensionsavgiften men att man i stället föredrar att arbetsgivaren investerar och förräntar pengarna bättre än statslåneräntan och själva behåller vinsten, strider helt mot intentionerna i avtalet. Det är att spekulera med medlemmarnas pengar, som ju är en form av uppskjuten lön, säger Rune Magnusson. - Kommer arbetsgivarna som Stockholms stads pensionsansvarige sagt att använda de anställdas pensionspengar på detta sätt har vi fackliga organisationer tecknat avtal med fel förutsättningar. Då måste vi begära omförhandling av avtalet, avslutar Rune Magnusson. SKTF:s avdelning i Stockholm har också i budgetförhandlingarna krävt att mer pengar ska läggas ut på de enskilda individerna för egen placering. För ytterligare information kontakta Rune Magnusson, telefon 08-789 63 99. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/23/20000523BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Dokument & länkar