SKTF-ombudsman belönas för gott arbete: Verdandi-ljuset till Jerker Björkman!

SKTF-ombudsman belönas för gott arbete: Verdandi-ljuset till Jerker Björkman! Jerker Björkman, ombudsman på SKTF, tilldelades den 27 maj Verdandi-ljuset för mångårigt, konsekvent och enträget arbete för en human och solidarisk socialpolitik och socialtjänst. - Jag är oerhört glad och stolt över att ha tilldelats priset. Det känns som ett kvitto på att arbetet givit något resultat och det ger stor inspiration till det fortsatta arbetet med de sociala frågorna, säger Jerker Björkman. Jerker fick priset i samband med organisationen Verdandis Verksamhetsforum 2000 som ägde rum i Stockholm. Verdandi-ljuset tilldelas en person eller organisation som utanför Verdandi gjort betydelsefulla insatser i den socialpolitiska opinionsbildningen. Motiveringen till priset är: "Jerker Björkman har under lång tid arbetat med socialpolitiska frågor främst utifrån en facklig plattform, bl a i utredningar och kommittéer om samhällets socialtjänst. Under 90-talets nedskärningar har Jerker Björkman slagits för en bra fungerande socialtjänst som tillgodoser brukarnas behov. Han har på ett förtjänstfullt sätt visat att socialarbetarnas och brukarnas intressen går att förena. Jerker har också i många sammanhang drivit frågor tillsammans med bl a Verdandi och andra klient- och handikapporganisationer, som är viktiga ur ett brukarperspektiv. Han har alltid betonat respekten för brukarorganisationernas kunskaper och integritet." Verdandi-ljuset har delats ut femton gånger tidigare till ett antal namnkunnig personer; Stig Åhs, Gunnar Nilsson, Leif Holgersson, Payande Ahlbäck och Marianne Björklund, Hans Alfredson, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, Hans Göran Franck, Gunilla Thorgren, Ingemar Rexed, Ruth Bauth, Ranghild Herminge tillsammans med Anna Torbiörnsson och Anna Simberg, Agneta Stark, Per Holmberg och Majgull Axelsson, AnnBritt Grünewald, Anita Dorazio och nu också Jerker Björkman. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Dokument & länkar