SKTF:s opinionsbarometer visar: Stor majoritet vet inte orsak till egen lön

SKTF:s opinionsbarometer visar: Stor majoritet vet inte orsak till egen lön I mars 2001 löper SKTF:s centrala avtal ut och en ny avtalsrörelse inleds. Arbetet har dock redan börjat och prioriterat i arbetet är en bred process bland medlemmar och förtroendevalda. En avtalsgrupp som har i uppgift vara en länk mellan förbundsstyrelsen, medlemmar och förtroendevalda, startade sitt arbete redan 1999. Avtalskonferenser under våren och hösten 2000 samt ett förbundsmöte har diskuterat avtalsrörelsen och ett särskilt diskussionsmaterial om löne- och villkorsfrågor har presenterats. Som ett led i ett långsiktigt arbete med avtalsrörelsen kommer under hösten ett antal frågor med betydelse för avtalsrörelsen att presenteras på SKTF:s hemsida med möjlighet för medlemmar och andra att rösta. Varannan vecka kommer en ny fråga att presenteras och resultatet från föregående vecka att offentliggöras. En fråga har redan funnits på hemsidan i två veckor och presenteras här. Frågan var: Vet du varför du har den lön du har? Sammanlagt röstade 520 personer och utfallet blev följande: JA VET EJ NEJ 33,8% 176 st 1,5% 8 st 64,6% 336 st En stor majoritet vet alltså inte varför man har den lön man har. - Det är naturligtvis alarmerande att så många uppger att de inte vet varför de har den lön de har. Det innebär att det saknas en väsentlig dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare som har betydelse inte bara för den enskildes lön utan för hur den anställde upplever hela sin arbetssituation med allt vad det betyder för engagemang och arbetsglädje, säger SKTF:s förhandlingschef Anders Hammarbäck. - SKTF:s mål är en tydlig och väl motiverad lönesättning där löneskillnader är sakligt grundade. Varje individ ska veta vad den egna lönen grundar sig på och ska kunna påverka sin lön genom ökat lärande och genom att åta sig mer kvalificerade arbetsuppgifter. Och lönen skall baseras på arbetsinnehåll, resultat, utbildning och kompetens, säger Anders Hammarbäck. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00700/bit0002.pdf

Dokument & länkar