Vem blir årets kulturkommun?

Report this content

Vem blir årets kulturkommun? SKTF delar årligen ut pris till bästa kulturkommun. Ansökningstiden har nu gått ut och följande tio kommuner har ansökt om att få bli kulturkommun Borås, Härnösand, Järfälla, Nacka, Piteå, Tranås, Tjörn, Vara, Värmdö och Örnsköldsvik. Pris till årets kulturkommun 2001 delas ut den 6 december klockan 15.00 i Culturen i Kopparlunden i Västerås (nuvarande kulturkommun) vid ett kulturmöte som arrangeras av Västerås stad i samarbete med SKTF. Inom kort startar juryns arbete och utgår i det från följande kriterier: En värdig kulturkommun: arbetar lyhört och obyråkratiskt för att släppa fram de kulturella krafterna för en kulturpolitik som är långsiktig och under såväl hög- som lågkonjunktur ges egna förutsättningar och ekonomi satsar egna ekonomiska medel och förlitar sig inte helt på privata respektive statliga kultursatsningar ser till att kulturen såväl ekonomiskt som geografiskt är tillgänglig för alla kommuninvånare främjar och stödjer såväl olika invandrarkulturer som barn och ungdomskulturer för en politik så att kulturen genomsyrar all kommunal verksamhet så att kulturen blir en självklar del av kommuninvånarnas vardag kvalitet och långsiktighet är viktigare än stor publikfriande evenemang initierar och uppmuntrar satsningar som kan bli uppmärksammade utanför kommungränsen, i syfte att förstärka den lokala och regionala förankringen marknadsför kulturen kreativt, okonventionellt och professionellt Frågor kring kriterier, juryarbetet, juryns sammansättning med mera besvaras av ombudsman Ewa Henriksson, 08-789 63 88 eller 070-574 34 07. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar