Barns utforskande av bakterier visas på Visualiseringscenter C

Visste du att det finns 100 miljoner bakterier i en enda droppe saliv? Och fler bakterier på våra kroppar än stjärnor i Vintergatan? Barnen på Svanens förskola i Norrköping vet och till sportlovet öppnar miniutställningen ”Allt började med en ekorre…” på Visualiseringscenter C, en utställning där barn gör den mikroskopiskt lilla världen synlig.

Allt började för snart tre år sedan, när några barn hittade en död ekorre på förskolegården. Frågor om livet och döden, skelettet och själen övergick till nyfikenhet om de mikroorganismer som finns men inte syns. I stället för att begränsa barnens fantasier med vad som är rätt och fel, har möjligheten att få tänka fritt tagit barnen tillsammans med pedagogerna på en lång och lustfylld kunskapsresa. En resa som pågår än idag.

Att tillföra fakta i allt för tidigt skede kan hämma barns kreativitet och dess möjlighet att få fantisera fritt säger Therese Gren, pedagog vid Svanen förskola och en av pedagogerna i projektet.

I början av bakterieprojektet befarade pedagogerna att de flesta utav barnens hypoteser och kreativa arbeten var så otroligt fantasifulla och orealistiska att det skulle bli svårt att utnyttja materialet som goda språngbrädor till ny kunskap, men efter ett tag observerade man ett stort intresse och ett behov från barnen att få veta och lära mer – att söka och tillägna sig ytterligare kunskaper genom exempelvis fakta i böcker, mailväxling med olika experter och ämneskunniga samt research på olika platser i staden.

När vi började läsa på och tillämpa kunskaperna genom att t.exx göra egna bakterieodlingar, upptäckte vi något fantastiskt - det är precis tvärtom. Barnens förmåga att inte låta sig begränsas av olika rimlighetskrav      och logiska resonemang har lett dem - och oss - till hypoteser som vid första anblicken kanske tycks helt absurda, men som visar sig vara otroligt nära sanningen som vetenskapen av idag känner den! fortsätter Therese Gren.

Projektet har resulterat i ett enormt dokumentationsmaterial, målningar, teckningar och skulpturer av vilket ett axplock presenteras i utställningen som öppnar lagom till sportlovet. Under sportlovsveckan kan man även träffa barn och pedagoger och lära sig mer om deras projekt och skapa bakterier utav återbruksmaterial.

Vi hoppas inte bara inspirera andra barn och föräldrar utan också visa hur en kunskapsprocess ser ut och att barns förmåga att förstå och greppa till synes komplicerade ämnen ofta är mycket större än vi tror, säger Katarina Sperling, producent vid Visualiseringscenter C.

Utställningen visas fram till 30/5. För mer information om övriga aktiviteter under sportlovet se: www.visualiseringscenter.se/sportlov

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C:s publika verksamhet är ett science center med utställningar, en 360° domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se

Om oss

Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och RISE Interactive C-Studio. Mer om centret på www.visualiseringscenter.se

Prenumerera

Dokument & länkar