Bygma anställer ny chef för regionen Norrland

Bygma är väletablerade i Norrland med anläggningar från Sundsvall längst med Norrlandskusten upp till Luleå. Nu tar Magnus Boström från Umeå över ansvaret för regionen och tar plats i Bygmas ledning.

Bygma är en av de främsta leverantörerna av byggmaterial i Norrlandsregionen. Här finns 10 av Bygmas totalt 17 anläggningar i Sverige och tillväxten i regionen är lönsam. Magnus Boström tar det övergripande ansvaret för anläggningarna i Norrland med fokus på fortsatt lönsam tillväxt och expansion i regionen. 

- Vi är väldigt glada att ha Magnus med oss i teamet här på Bygma. Norrlandsregionen är en viktig del av vår verksamhet och Magnus har en lång och bred erfarenhet av byggbranschen och är väl förankrad inom branschen i regionen. Han kommer att ingå i vår ledningsgrupp och kommer därmed även att arbeta med strategiska frågor, säger Urban Johansson, vd för Bygma Gruppen AB. 

Magnus Boström började sin karriär som husbyggare och var under flera år verksam som leverantör i byggbranschen. Magnus har även kunskaper inom system som maximerar kundnyttan och minskar resursslöseri, vilket stämmer väl överens med Bygmas tankar om hållbart byggande och fokus på kunskap. Närmast kommer Magnus från Skanska där han har arbetat som projektchef. 

- Det ska bli fantastiskt roligt att få vara en del av ett så proffsigt gäng. Bygma är för mig ett företag med sunda värderingar inom alla områden samtidigt som man vågar tänka och agera långsiktigt. Det gör att man är en aktör som ligger i framkant när det gäller kunskap och utveckling inom bygghandeln. Två viktiga områden som jag ser fram emot att vårda och utveckla – kunskap och utveckling i kombination med en nära relation till kunderna, säger Magnus Boström, regionchef Norrland på Bygma.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Boström, Regionchef Norrland

070-278 80 73, mbm@bygma.se

Urban Johansson, vd Bygma Gruppen AB 

070-432 35 30, ugj@bygma.se

Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen består av cirka 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media