DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2004 · Omsättningen ökade med 13 procent, till 55,1 MSEK (48,8). Korrigerat för valutaeffekter var ökningen 16 procent. Under andra kvartalet uppgick försäljningen till 25,6 MSEK (22,9), motsvarande en ökning med 12 procent. · Bruttoresultatet ökade med 34 procent till 39,3 MSEK (29,4) och därmed förbättrades bruttomarginalen till 71 procent (60). Bruttoresultatet för andra kvartalet ökade med 40 procent till 18,8 MSEK (13,4) och bruttomarginalen var 73 procent (58). · Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 8,2 MSEK (-6,6) för halvåret och 3,0 MSEK (-4,5) för andra kvartalet. · Koncernens nettoresultat var 8,8 MSEK (-4,3), varav 2,8 MSEK (-3,7) för andra kvartalet. · Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (-0,23). · I juni fick Vitrolife amerikanska FDA:s 510(k) tillstånd för marknadsföring av nya produkter inom assisterad reproduktionsteknologi (ART). · Europa-godkännande (CE-märkning) för en komplett serie produkter inom ART erhölls i juni. · Marknadsorganisationen har förstärkts kraftigt vilket möjliggör bearbetning av fler marknader i egen regi. · Efter periodens slut godkändes Vitrolifes patent, gällande användning av rekombinant albumin med eller utan hyaluronsyra i medier för embryon och stamceller, i USA. Kungsbacka 17 augusti 2004 Magnus Nilsson Verkställande direktör För frågor hänvisas till: VD Dr. Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61. Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern som arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Bolaget har verksamhet inom tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Cellterapi. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier) för human infertilitetsbehandling. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att under erforderlig tid hålla organ i optimal kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Produktområde Cellterapi arbetar med medier för att möjliggöra utnyttjandet av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har idag drygt 70 anställda och bolagets produkter säljs på över 80 marknader. Huvudkontoret ligger i Kungsbacka, Sverige och dotterbolag finns i Denver, USA. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Vitrolife AB (publ), Faktorvägen 13, 434 37 Kungsbacka. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 90. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT20180/wkr0010.pdf Hela rapporten

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar