Delårsrapport Januari - September 2003 Vitrolife AB (publ)

Delårsrapport Januari - September 2003 Vitrolife AB (publ) ·Koncernens nettoomsättning uppgick till 72,3 MSEK (85,5 MSEK, varav 28,5 MSEK hänförde sig till den under år 2002 avyttrade verksamheten) Bruttomarginalen förbättrades till 64 % (52%) och rörelseresultatet till 38,8 MSEK (-12,2). ·Kärnverksamhetens nettoomsättning ökade med 27 % och uppgick till 72,3 MSEK (57,0) trots US-dollarförsvagning. Bruttoresultatet förbättrades till 46,3 MSEK (29,5) en ökning med 56 %. Rörelseresultatet blev 3,7 MSEK (-26,6). ·Koncernens nettoresultat förbättrades och uppgick till 39,6 MSEK (-8,7). ·Dotterbolagen A-Life Ltd och A-Life Inc har avyttrats för 60 MSEK. ·Nedsättning av överkursfonden med 292 MSEK är genomförd. ·Resultat per aktie SEK 2,16 (-0,47). Koncernens omsättning och resultat Nettoomsättningen, vilken är helt hänförbar till kärnverksamheten, uppgick till 72,3 MSEK (85,5, varav 28,5 MSEK från den under år 2002 avyttrade verksamheten. I föregående års omsättning ingick affärsområdet Biosupportive Systems, vilket avyttrades i juli 2002). Det innebär en ökning med 27 % i relation till jämförbara enheter under motsvarande period föregående år, 72,3 MSEK (57,0). USD-kursen har fallit med ca 17 % och Vitrolifes försäljning sker till ca 40 % i USD. Den ökade omsättningen i kärnverksamheten samt nya effektivare produktionsmetoder bidrar till att bruttomarginalen för perioden ökat till 64 % (52 %). Bruttoresultatet för kärnverksamheten blev 46,3 MSEK (29,5) vilket är en förbättring med 56 %. Rörelseresultatet för kärnverksamheten blev 3,7 MSEK (-26,6). Bruttoresultatet i koncernen uppgick till 46,0 MSEK (44,7). Rörelseresultatet i koncernen blev 38,8 MSEK (-12,2), finansnettot 1,4 MSEK (3,5) och koncernens nettoresultat 39,6 MSEK (-8,7). För ytterligare information, kontakta; Dr. Magnus Nilsson, VD Tel: 031-721 80 00 Mobil: 0708-22 80 61 E-mail: mnilsson@vitrolife.com Margareta Fischer, Finans- och ekonomichef samt IR-ansvarig Tel: 031-721 80 00 Mobil: 0708-22 80 13 E-mail: mfischer@vitrolife.com Vitrolife AB (publ) Org nr 556354-3452 Mölndalsvägen 30 A 412 63 Göteborg ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar