Ordinarie bolagsstämma i Vitrolife ab (publ) den 14 maj 2003

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I VITROLIFE AB (PUBL) DEN 14 MAJ 2003 Utdelning Styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning godkändes. Styrelse Beslutades om omval av styrelseledamöterna Per Båtelson, Mark Dumenil, Claes Glassell, Lars Hamberger, Peter Svalander och Patrik Tigerschiöld. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande. Nedsättning av överkursfonden Beslutades om nedsättning av överkursfonden med 291.563.837 kronor, varav 35.346.719 kronor skall användas till förlusttäckning och 256.217.118 kronor skall överföras till bolagets fria egna kapital i enlighet med styrelsens förslag till beslut. Beslutet är villkorat av att tingsrättens tillstånd till överföringen till fritt eget kapital erhålles. Revisorer Beslutades om val av KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor. Revisorn valdes för en mandatperiod om fyra år. Nominerings-, revisions-, och ersättningskommittéer Beslutades att nomineringskommitté, revisionskommitté och ersättningskommitté ej skulle utses. Styrelsen i Vitrolife AB (publ), 14 maj 2003 För ytterligare upplysningar: VD Magnus Nilsson, tel. +46 31 721 80 61 IR-ansvarig Margareta Fischer, tel. +46 31 721 80 13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar