Vitrolife erhåller amerikanska FDAs tillstånd för marknadsföring av EmbryoGlue® - Ett genombrott inom IVF (provrörsbefru

Vitrolife erhåller amerikanska FDAs tillstånd för marknadsföring av EmbryoGlue® - Ett genombrott inom IVF (provrörsbefruktning) Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har godkänt Vitrolife´s ansökan om tillstånd för marknadsföring, s k 510(k), av EmbryoGlue® som är utvecklat i nära samarbete med Dr. David K Gardner och hans forskargrupp vid Colorado Centre for Reproductive Medicine i USA. EmbryoGlue® är ett medium som tagits fram för att höja implantationsfrekvensen när embryon skall transfereras tillbaka till kvinnan efter provrörsbefruktning. De fysikaliska egenskaperna hos EmbryoGlue® liknar den naturliga miljön i livmodern och kan därför assistera embryot under implantationsprocessen. IVF-kliniker har i och med introduktionen av EmbryoGlue® en ny möjlighet att förbättra behandlingsresultatet genom att öka implantationsfrekvensen, det vill säga chansen att ett embryo fäster i livmodern och ger upphov till en graviditet. - En nyckelsubstans i EmbryoGlue® är hyaluronan, en kroppsegen substans som är rikligt förekommande i de kvinnliga reproduktionsorganen. Vitrolife använder hyaluronan som inte är utvunnet från människa eller djur, i linje med vår målsättning att tillhandahålla innovativa, banbrytande produkter med högsta kvalitet, säkerhet och effekt, säger Dr. Peter Svalander, forskningschef. Under 2002 introducerade Vitrolife sin produktserie "G-III SeriesTM- Closer to Nature", ett system av medier för IVF, i syfte att optimera odlingsmiljön för embryon. Även om stora framsteg gjorts när det gäller möjligheten att odla mänskliga embryon har tämligen lite forskning fokuserat på transfermedier och deras komposition - tills nu. Vitrolife har utvecklat EmbryoGlue® i nära samarbete med Dr. David K Gardner och hans forskargrupp vid Colorado Centre for Reproductive Medicine i USA, och har genom att visa betydelsen av transfermediet tagit ett ytterligare steg i ambitionen att förbättra IVF-behandling. Göteborg 9 juni, 2003. Vitrolife AB (publ) För mer information, kontakta; t.f. VD Dr. Magnus Nilsson, CFO, Margareta Fischer Tel: +46 708 22 80 00 Tel: +46 31 721 80 13 Mobil: +46 708 22 80 61 Mobil: +46 31 708 22 80 13 mnilsson@vitrolife.com mfischer@vitrolife.com Vitrolife är en internationellt verksam biomedicinsk koncern som arbetar med produkter för cell- och vävnadsteknologi. Vitrolife-koncernens organisation består av moderbolaget Vitrolife AB (publ) och de fyra dotterbolagen Vitrolife Sweden AB (Göteborg, Sverige), Vitrolife, Inc. (Denver, Colorado, USA) och A-Life Ltd. (Edinburgh, Storbritannien) samt A-life, Inc. (Newport Beach, Kalifornien, USA). Koncernens verksamhet bedrivs på tre geografiska områden. · Europe/Middle East · North America · Rest of the World Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar