Vitrolife har beslutat om ett besparings- och omstruktureringsprogram som kommer att belasta år 2002 års bokslut med ca

Report this content

·Vitrolife genomför besparings- och omstruktureringsprogram som belastar 2002 års resultat med ca 89 mkr ·Målsättning att uppnå positivt resultat och kassaflöde från och med fjärde kvartalet 2003 Vitrolife har beslutat om ett besparings- och omstruktureringsprogram som kommer att belasta år 2002 års bokslut med ca 89 MSEK. Utgångspunkten är att fokusera ännu tydligare på kärnverksamheten, dvs. utveckling och marknadsföring av kliniska cell- och vävnadsodlings medier. "Vitrolife bedömer att dessa åtgärder kommer att leda till att vi senast från och med årets fjärde kvartal får ett positivt kassaflöde och resultat från kärnverksamheten." säger VD Magnus Nilsson. Verksamhet utanför kärnområdet har inte givit den inkomstförstärkning som beräknats. Den fokusering på kärnverksamheten som inleddes under 2002 kommer därför att fullföljas under 2003. Försäljningen av medier inom kärnverksamheten visar däremot på en god tillväxt. Emellertid har bolaget haft högre kostnader och lägre intäkter på grund av tekniska problem med Kungsbacka anläggningen vilka försenade uppstarten med ca 9 månader till andra halvåret 2002. Dessutom har en leverantörsförsening medfört att igångsättningen av produktionen i Denver, Colorado, USA försenas till tidigast 2004. Anläggningen i Denver har dock under hösten tagits i bruk som bas för marknadsföring och distribution i USA. Mot denna bakgrund anser bolaget att investeringar i produktionsförberedelser i Kungsbacka och USA samt viss forskning och immateriella värden inte motsvaras av bokfört värde varför dessa skrivs ned. Besparingsprogrammet innebär att ca 18 tjänster inom koncernen tas bort, att forskning utanför kärnverksamheten minskas eller avslutas, att produktionen i Göteborg avvecklas och därmed koncentreras till Kungsbacka samt att forskningsenheten vid Sahlgrenska Science Park, Göteborg, stängs. Sammantaget beräknas dessa åtgärder medföra väsentligt lägre kostnader samt bättre produktmarginaler under 2003. Göteborg 2003-01-21 Vitrolife AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00900/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar