Vitrolife lanserar ett helt nytt cellodlingssystem för in vitro fertilisering (GIII SeriesTM - Closer to Nature) i USA.

Report this content

Vitrolife lanserar ett helt nytt cellodlingssystem för in vitro fertilisering (GIII SeriesTM - Closer to Nature) i USA. Vid det 58:e årsmötet i amerikanska förbundet för reproduktionsmedicin (ASRM) i Seattle, WA, USA den 12-17 oktober introducerar Vitrolife ett helt nytt cellodlingssystem för in vitro fertilisering (GIII series- Closer to Nature). Det nya cellodlingssystemet som utvecklats och framtagits i samarbete med Dr David Gardner och hans forskningsgrupp vid Colorado Center for Reproductive Medicine i Englewood, Colorado, erhöll av FDA godkännande (amerikanska Food and Drug Administration) enligt 510(k) i september 2002. GIII serien utgör en ny generation vad beträffar mediekomposition som förbättrar de kliniska resultaten genom att minska den stresspåverkan cellerna utsätts för vid cellodling genom att närmare likna miljön inne i kroppen och tillmötesgå de fysiologiska behoven. De främsta egenskaperna är: · De senaste vetenskapliga rönen rörande cellodling av mänskliga embryon har kunnat tillvaratas. · Såväl kritiska joner som aminosyror är lika i de olika medierna för att undvika intracellulär stress som förekommer i gamla typer av medier. · Minskad risk för ansamling av ammonium joner. · Hyaluronsyra har tillsatts, dels för att förbättra embryoutveckling och implantation men också för att öka överlevnaden vid nedfrysning och upptining. · Optimering av behandlingen med ökad effektivitet och säkerhet vid återförandet av såväl färska som frysta embryon. · Unik säkerhet och upphävd batch till batch variation genom användning av rekombinant (genframställt) humant albumin. (G-MM(TM)). Verkställande direktören Peter Svalander uttalade i samband med FDA godkännandet: "Jag är verkligen övertygad om att lanseringen av detta nya cellodlingssystem utgör en viktig milstolpe för vårt företag och att tekniken kommer att få en avgörande betydelse för att förbättra graviditetschanserna vid provrörsbefruktning". Göteborg den 15 oktober 2002 Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +46 708 22 80 01 eller +1 303 898 1949 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46 708 22 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag mer än 100 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00310/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar