Vitrolifes bokslutskommuniké 2002

VITROLIFES BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 ·Nettoomsättningen uppgick till 103,3 MSEK (100,1). ·Kärnverksamhetens omsättning ökade med 17,1 % och uppgick till 75,2 MSEK (64,2) ·Bruttoresultatet ökade med 22,2 % och uppgick till 49,4 MSEK (40,4) ·Besparings- och omstruktureringsprogram belastade resultatet med 89 MSEK. ·Koncernens nettoresultat uppgick till -116,5 MSEK (-37,4), resultatet har påverkats med -69,4 MSEK i jämförelsestörande poster. ·Vitrolife avyttrade försäljningsrättigheterna till produkterna Ophthalin(TM) och Fermathron(TM) samt produktionsanläggningen I Edinburgh, Skottland. ·Vitrolife erhöll amerikanska FDA:s tillstånd för marknadsföring av nya cellodlingsmedier för provrörsbefruktning (GIII serien - Closer to Nature) baserade på rekombinant albumin och hyaluronan. Se bifogad bokslutskommuniké för 2002 Göteborg, 19 februari 2003. Vitrolife AB (Publ) För ytterligare information, kontakta: Verkställande direktören, Magnus Nilsson, tel +46 31 721 80 61, +46 708 22 80 61 e-post: mnilsson@vitrolife.com Ekonomichef och IR-ansvarig, Margareta Fischer, tel +46 031 721 80 13, +46 708 22 80 13 e-post: mfischer@vitrolife.com www.vitrolife.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01330/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/19/20030219BIT01330/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 400 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar