Vitrolifes delårsrapport, januari - september 2002

Report this content

VITROLIFES DELÅRSRAPPORT, JANUARI - SEPTEMBER 2002 * Nettoomsättningen ökade med 24 % och uppgick till 85,5 MSEK (69,1 MSEK). * Bruttoresultatet ökade med 96 % och uppgick till 44,7 MSEK (22,8 MSEK). * Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till -12,2 MSEK (- 36,2 MSEK). * Vitrolife avyttrade försäljningsrättigheterna till produkterna Ophthalin(TM) och Fermathron(TM) samt produktionsanläggningen i Edinburgh, Skottland. * Vitrolife erhöll amerikanska FDAs tillstånd för marknadsföring av nya cellodlingsmedier för provrörsbefruktning (GIII serien - Closer to Nature) baserade på rekombinant albumin och hyaluronan. Se bifogad delårsrapport i pdf format. Göteborg den 22 oktober 2002 Vitrolife AB (publ) För information kontakta: Vitrolife: Verkställande direktör, Peter Svalander, tel +1 303 762 1933 Finanschef och IR-ansvarig, Stefan Jacobsson, tel +46 708 22 80 10 www.vitrolife.com Vitrolife Vitrolifes affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling, förvaring och stöd av mänskliga celler, vävnader och organ. Vitrolife avser att ytterligare utöka Bolagets tillverkningskapacitet för att möta en förväntad ökad efterfrågan på Bolagets produkter, samt att stärka Bolagets världsmarknadsposition som ett ledande företag i utveckling av innovativa cell- och vävnadsteknologier. Vitrolife bedömer att antalet behandlingar som årligen utförs innefattande cell- och vävnadsteknologi kommer att öka då nya behandlingsmetoder introduceras och befintliga behandlingar förbättras. Utöver detta förväntar sig Vitrolife att regelverket kring produktgodkännande och kvalitetskontroll kommer att skärpas. Vitrolife avser att skapa sig konkurrensfördelar till följd av dessa regleringar genom att möta och överträffa förväntade framtida myndighetskrav, före Bolagets konkurrenter. Vitrolife har sedan starten 1993 expanderat kraftigt. Bolaget har idag 86 anställda och har försäljning i över 80 länder. Omsättningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och uppgick för räkenskapsåret 2001 till drygt 100 miljoner kronor. Vitrolife-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen VITR. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01250/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT01250/wkr0004.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar