Ny mobil företagstjänst underlättar arbete i fält

Ny mobil företagstjänst underlättar arbete i fält Vodafone, IBM och applikationsutvecklaren isMobile har gemensamt tagit fram en mobil företagstjänst med positioneringsfunktion. Tjänsten underlättar och effektiviserar verksamheten för installations- och serviceorganisationer som bedriver arbete ute i fält. Den mobila lösningen, som baseras på isMobiles applikation Blå Coordinator, gör det möjligt för personalen på fältet att via sina mobila terminaler ta emot nya uppdrag, avge arbetsrapporter var de än befinner sig samt samverka med varandra på fältet. Samtidigt kan ledningscentralerna inom serviceorganisationerna via tjänstens inbyggda positionerings- och schemasystem följa sin personal geografiskt, och därmed effektivare fördela arbetsuppgifter till den som är ledig och befinner sig närmast ett inkommande uppdrag. Framför allt riktar sig tjänsten mot företag med stora serviceorganisationer, som till exempel elbolag, telebolag, byggbolag, fastighetsbolag och speditionsföretag. Förutom samarbetet kring framtagandet av lösningen har Vodafone, IBM och isMobile också tecknat en överenskommelse som innebär gemensam marknadsföring, försäljning och implementering av tjänsten. - Vi tror väldigt mycket på denna tjänst eftersom den ger företag med stora serviceorganisationer möjligheter att fördela sina resurser på ett mycket effektivare sätt än vad som är fallet idag. I slutändan leder lösningen till att dessa företag kan erbjuda sina kunder ännu bättre service vilket vi tror är en mycket viktig drivkraft för försäljningen av tjänsten, säger Anders Sjöholm, affärsområdeschef Företag och Telematik på Vodafone. I samarbetet kring lösningen står isMobile för programvaran, IBM för implementering och integration av tjänsten och Vodafone för abonnemang, positioneringstjänst och mobil datakommunikation. Blå Coordinator fungerar i alla typer av terminaler vilket innebär att servicepersonalen kan använda tjänsten oavsett om de använder handdator, bärbar dator eller mobiltelefon. För mer information kontakta: Anders Sjöholm, Commercial Director Corporate and Telematics, Vodafone Telefon: 0708-33 10 22, e-post: anders.sjoholm@vodafone.se Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 73,4 procent av aktierna och resterande 26,6 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar