Ny undersökning bland 1 000 mobilanvändare visar: Kvinnor vill spela – män vill ha nyheter

En ny undersökning om svenska mobilanvändares inställning till 3G visar att intresset för mobila tjänster är stort. Samtidigt är det tydligt att olika användargrupper intresserar sig för olika typer av tjänster. Kvinnor spelar till exempel oftare spel i mobilen jämfört med både genomsnittet och männen i undersökningen. Unga människor och pendlare är mest intresserade av att ladda ner och lyssna på musik i mobilen.

På frågan om vilka mobiltjänster mobilanvändaren använder svarar 16 procent av kvinnorna att de ofta spelar spel i mobilen, och hela 56 procent har någon gång testat att göra det. Motsvarande siffra för männen är 11 respektive 57 procent. En annan efterfrågad tjänst är möjlighet att ladda ner och lyssna på musik i mobilen. 70 procent i åldersgruppen 18-25 år har redan eller skulle vilja ha denna tjänst, motsvarande siffra för samtliga mobilanvändare i undersökningen är drygt 40 procent. Förutom yngre människor lockas också glesbygdsbor och pendlare av musik i mobilen mer än genomsnittet (45 procent av vardera). – Undersökningen visar att det finns ett stort intresse hos mobilanvändarna för den typ av mobila tjänster som möjliggörs genom 3G. Det är också intressant att se hur intresset för olika typer av tjänster skiljer sig mellan olika användargrupper, säger Anders Jensen, chef innehållstjänster på Vodafone Sverige. Kvinnor vill spela på tåget Mobilanvändarna fick också ta ställning till vilken mobiltjänst de skulle vilja ha tillgång till under en timmes tågresa. Bland männen är tv-nyheter den populäraste tjänsten (40 procent), medan ett stort antal kvinnor, 32 procent, istället föredrar att spela spel motsvarande tv-spel på tåget. Bland gruppen mobilanvändare som är pendlare väljer 32 procent att spela spel tätt följt av att titta på film (29 procent). Var fjärde pendlare föredrar att se tv-nyheter. Videosamtal till sin partner populärt Undersökningen visar också att män är intresserade av att ringa videosamtal i större utsträckning än kvinnor. 67 procent av männen och 60 procent av kvinnorna svarar ”ja, definitivt” på frågan om de kan tänka sig att ha videosamtal med sin partner. 23 procent bland männen men bara 9 av kvinnorna kan tänka sig att ha videosamtal med underordnade. Då kan fler kvinnor tänka sig att ha videosamtal med svärmor/svärfar (13 procent) vilket även 16 procent av männen kan tänka sig. En annan efterfrågad mobiltjänst är möjligheten att ta emot och skicka e-post med mobiltelefonen, vilket hela 70 procent av mobilanvändarna redan gör eller skulle vilja göra. Särskilt stort är intresset i åldersgruppen 36-45 år, där drygt 80 procent har eller är intresserade av tjänsten. Om undersökningen Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Vodafone. 1 093 personer mellan 18-65 år svarade i oktober 2004 på frågorna via e-postenkät. För mer information kontakta: Anders Jensen, chef innehållstjänster Vodafone Sverige Telefon, 0708- 33 13 17, e-post: anders.jensen@vodafone.com Johan Holmgren, informationschef Vodafone Sverige, Telefon 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@vodafone.com

Dokument & länkar