Samarbete gör Outlook tillgängligt direkt i mobilen

Samarbete gör Outlook tillgängligt direkt i mobilen Vodafone Sverige, WM-data och Microsoft lanserar idag en ny företagstjänst anpassad för dagens alltmer mobila affärsliv. Tjänsten ger användarna möjlighet att via sina mobiltelefoner eller andra mobila terminaler nå sina företags interna meddelandesystem - som e-post, kalendrar och kontaktuppgifter - var de än befinner sig. Tjänsten kan även byggas ut till att ge mobil tillgång till hela företagets intranät. Förutom samarbetet kring framtagandet av lösningen kommer de tre parterna gemensamt att marknadsföra konceptet. - Vi tror väldigt mycket på denna tjänst. Många av de arbetssysslor som idag finns inom ett företag sker, eller kan lika gärna ske, utanför den fysiska arbetsplatsen. Vår tjänst ger medarbetarna möjlighet att slippa begränsa sig av tid och rum för att kunna utföra sitt arbete på ett enklare och effektivare sätt, säger Anders Sjöholm, affärsområdeschef Företag & Telematik på Vodafone Sverige. Eftersom medarbetaren är direkt uppkopplad mot företagets interna system är informationen alltid uppdaterad. Med färsk information får medarbetaren bättre kontroll över sin arbetsdag vilket i slutändan betyder att företagen kan öka sin effektivitet och service samtidigt som medarbetarna får ökad frihet i sina arbetsliv. I samarbetet kring den mobila tjänsten står Microsoft för programvaran som gör Outlook mobilt och Vodafone står för den mobila tillgången som fungerar såväl över GSM-data som GPRS-data. WM-data sköter implementeringen som möjliggör tjänsteerbjudandet samt lösningen för att göra företagets intranät tillgängligt från mobiltelefonen. Denna typ av tjänster ligger i linje med vad företagen efterfrågar, där man utgår ifrån företagets interna information och databaser och kapitaliserar på befintliga system när dessa mobiliseras. Med nya terminaler och starka relationer tillsammans med Vodafone i Sverige kommer efterfrågan att växa sig stark på marknaden. Det kommer vara en självklarhet att nyttja denna teknik för att uppnå högsta möjliga produktivitet och konkurrensmedel för företagen, säger Bengt-Åke Claesson från WM-data. Vårt gemensamma erbjudande visar att vårt arbete att göra information tillgänglig oberoende av tid, plats och utrustning håller på att förverkligas. Mobiliteten är här och nu, inte någonting som kommer i framtiden. Att man nu kan utgå från företagets interna information och databaser för att skapa nya mobila tjänster är ett exempel på hur mobiliten alltmer blir en integrerad del av allt vi gör, säger Staffan Lindö, ansvarig för Network Services Providergruppen på Microsoft. För mer information kontakta: Anders Sjöholm, Commercial Director Corporate and Telematics, Vodafone Sverige Telefon: 0708-33 10 22, e-post: anders.sjoholm@vodafone.se Vodafone Group är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 225 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. I Sverige representeras Vodafone av Europolitan Holdings AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 71 procent av aktierna och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. www.vodafone.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/05/20020605BIT00790/wkr0002.pdf

Dokument & länkar