Vodafone, Orange Sverige, Hi3G och Svenska Kommunförbundet överens om avtalsunderlag för hyra och arrende

Vodafone, Orange Sverige, Hi3G och Svenska Kommunförbundet överens om avtalsunderlag för hyra och arrende Genom dagens överenskommelse mellan Vodafone, Orange Sverige, Hi3G och Svenska Kommunförbundet har ännu ett viktigt steg tagits i utbyggnaden av 3G-näten i Sverige. Avtalsunderlaget har utarbetats av Svenska Kommunförbundets civilrättssektion i samråd med ovan nämnda operatörer. Överenskommelsen omfattar även 3GIS, Vodafones, Orange Sveriges och Hi3G:s gemensamma bolag, som bygger stora delar av infrastrukturen för dessa företag. - Vi är mycket nöjda med resultatet som gynnar, underlättar och förenklar utbyggnaden av 3G-näten i Sverige, säger representanterna för parterna i en gemensam kommentar. Vi hoppas att detta avtalsunderlag skall underlätta de lokala förhandlingarna avseende upplåtelse i kommunerna. Avtalsunderlagen reglerar frågor om ansvarsfördelningen mellan kommunala mark- och lokalägare och mobiloperatörer. Operatörernas ansvar för att allmänheten inte utsätts för elektromagnetiska fält som överstiger gällande gränsvärden slås fast liksom ansvarsfrågor kring underhåll och skötsel. Den viktiga frågan om samverkan mellan mobiloperatörerna för att kunna samutnyttja master och anläggningar tas också upp. Här åtar sig arrendatorerna, det vill säga operatörerna, att där det är tekniskt möjligt upplåta utrymme i uppförd mast till andra intressenter. För mer information kontakta: Johan Holmgren, Informationschef, Vodafone Sverige AB Telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@vodafone.se Vodafone representeras i Sverige av Europolitan Holdings AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 71 procent av aktierna och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investment- bolag och pensionsfonder. Vodafone är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar