Vodafone ansöker om ändrade UMTS-villkor

Vodafone ansöker om ändrade UMTS-villkor Vodafone Sverige AB har idag till Post- och Telestyrelsen lämnat in en ansökan om ändrade tillståndsvillkor för Vodafones utbyggnad av UMTS- nätet i Sverige. Vodafone vill ha ytterligare två år på sig att nå det krav på befolkningstäckning som licensvillkoren anger. Orsaken till förseningarna är kommunernas hantering av bygglov och försvarets hantering av frekvenser. - Vi tror fullt och fast på att 3G kommer ha en mycket stor betydelse för Sveriges tillväxt och vi anser att det är oerhört viktigt att vårt land får tillgång till 3G. Men med kommunernas och militärens nuvarande handläggningstider av våra bygglovsärenden är det inte möjligt att nå målet vid utgången av 2003, utan ett mer realistiskt mål är vid utgången av 2005, säger Jon Risfelt, vd och koncernchef på Vodafone Sverige AB. Vodafones ansökan om en ändring i licensvillkoret påverkar inte företagets tidplan för lansering av UMTS-nätet. - Planerna för vår lansering av UMTS-nätet ligger fast. Vi investerar oförändrat i såväl tekniska plattformar som applikationer och produkter utifrån de möjligheter UMTS ger oss och vi kommer lansera när det finns ett bra utbud av telefoner som fungerar både på UMTS- och GSM-näten. Parallellt med detta sker en fortsatt satsning baserad på GSM/GPRS- tekniken med många nya kunderbjudanden inom både privat- och företagsområdet, bland annat bildmeddelandetjänster och enkel uppkoppling till Internet och e-post, säger Jon Risfelt, VD och koncernchef för Vodafone i Sverige. I ett stort antal kommuner har prövningen av bygglovsärenden kring 3G- master präglats av mycket långa handläggningstider och verkar i flera fall till och med ha gått i stå, något som ligger utanför Vodafones möjlighet att påverka. Även försvarsmaktens handläggning kring masternas påverkan på militär verksamhet, som flygtrafik och radiotrafik, har gått betydligt långsammare än vad som rimligen kunnat förväntas vilket hindrar att utbyggnaden kan bli klar enligt dagens licensvillkor. För mer information kontakta: Jon Risfelt, VD och koncernchef Telefon och SMS: 0708-33 10 01, e-post: jon.risfelt@vodafone.se Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 73,1 procent av aktierna och resterande 26,9 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/30/20020930BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar