Vodafone lanserar mobil tillgång till e-post, Internet och intranät inom Europa

Report this content

Vodafone lanserar mobil tillgång till e-post, Internet och intranät inom Europa Vodafone lanserar nu i sitt företagskoncept Mobile Office en tjänst som ger företag mobila möjligheter att effektivisera sin verksamhet och erbjuda sina medarbetare flexiblare arbetsliv. Tjänsten, Vodafone Remote Access, erbjuder enkel och säker uppkoppling via dagens mobila datanät mot företagens lokala datanätverk. Därmed kan medarbetarna inom ett företag via bärbara datorer komma åt e-post, Internet, intranät och annan affärskritisk information var de än är. Vodafone Remote Access finns tillgängligt från och med idag för Vodafones företagskunder och kommer under första kvartalet nästa år att börja säljas via Vodafones återförsäljare och i Vodafones egna butiker. Tjänsten kan användas i stora delar av Europa genom Vodafones gprs- nätverk*. - Tjänsten är framtagen utifrån ledorden enkelhet, säkerhet och globalitet. Många tjänster inom dagens arbetsliv innebär arbete utanför kontoret. Med Vodafone Remote Access blir det enkelt att ha kontakt med sitt företags intranät eller e-postsystem oavsett om man sitter i taxin på väg till Arlanda eller Heathrow eller hos kund i Dalarna eller Toscana, säger Anders Sjöholm, chef affärsområdet Företag & Telematik på Vodafone. Användarundersökningar som Vodafone utfört visar att användare vill ha en snabb, enkel och säker anslutning till sina företags lokala nätverk när de befinner sig utanför kontoren. Med Vodafone Remote Access har Vodafone därför ambitionen att råda bot på den tidigare irritation som IT-personal och användare ofta upplevt när de har försökt koppla samman PC-kort för bärbara datorer med hårdvara och IT-system. Vodafone Remote Access har designats för att kunna installeras på en bärbar dator på endast fem minuter. Tjänsten består av ett specialanpassat och Vodafonemärkt PC-kort för gprs-nätet tillsammans med Vodafones egna lättanvända användargränssnitt som ger mervärde i form av information och tjänster. Bland annat handlar det om att användarna kan se hur stor datamängd som de använder och kostnaden för denna, och möjligheten att skicka SMS direkt från den bärbara datorn. Vodafone Remote Access är designad för att högsta möjliga säkerhet uppnås, bland annat ingår funktioner som kan hantera en säker anslutning till kundens lokala nätverk. Vodafone Remote Access har också anpassats för att bara ta fem timmar att integrera i företagets IT-system och erbjuder via sitt gränssnitt IT- personalen övervakningsverktyg för att kunna kontrollera användningsnivåer. Till tjänsten finns även en portal att där kunden kan få teknisk hjälp. - Vodafone Remote Access är enkel att installera och använda och är designad för att minska krånglet att få hårdvara och mjukvara att prata med varandra. Tjänsten har hög säkerhet och innebär att våra kunder i sin tur kan erbjuda sina kunder möjlighet att dra nytta av mobil tillgång till deras interna nätverk, säger Anders Sjöholm på Vodafone och pekar på en rad fördelar med tjänsten: - Effektivitet och ökad produktivitet genom flexibel och enkel tillgång till affärskritisk information när som helst och var som helst. - Möjligheten att alltid kunna vara uppkopplad gör att repetitiva och tidskrävande återuppkopplingar inte behöver göras. - Kostnadsbesparingar genom att kostnaden baseras på datavolym och inte på uppkopplingstid. - Tillgång till Vodafones kommunikationstjänster för företag, som till exempel SMS direkt från den bärbara datorn. * Vodafone har gprs-avtal för roaming i följande länder: Danmark, Finland, Holland, Irland, Italien, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Ungern. Bilder finns att ladda ner från www.vodafone.se/pressbilder. Bilderna är fria för publicering. För mer information kontakta: Vodafone Anders Sjöholm, affärsområdeschef, Företag & Telematik, Telefon: 0708-33 10 22, e-post: anders.sjoholm@vodafone.se Robert Nilsson, marknadschef, Företag & Telematik Telefon: 0708-33 14 12, e-post: robert.nilssson@vodafone.se Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 74,7 procent av aktierna och resterande 25,3 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/20/20021120BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar