Vodafone överklagar inte PTS beslut om oförändrade villkor för UMTS-tillstånd

Report this content

Vodafone överklagar inte PTS beslut om oförändrade villkor för UMTS- tillstånd Vodafone kommer inte att överklaga PTS beslut att inte ändra villkoren för Vodafones UMTS-tillstånd. - Vi ser idag ingen förbättring i kommunernas hantering av bygglov. Vi står fast vid vår bedömning att vi inte hinner bygga färdigt vårt UMTS- nät till siste december 2003. Vi väljer dock att noggrant följa utvecklingen för att se om de åtgärder som PTS lyft fram i sitt beslut resulterar i en snabbare bygglovs- och frekvenshanteringen, säger Jon Risfelt, VD och koncernchef för Vodafone i Sverige. Vodafone ansökte i september om ändrade villkor för sitt UMTS-tillstånd. Vodafone ville då skjuta på kravet att ha uppfyllt 99,98 procents befolkningstäckning två år framåt, till den siste december 2005. Orsaken till Vodafones ansökan är den tröga behandlig av bygglov i ett antal kommuner och försvarsmaktens långsamma hanteringen av frekvenstillstånd. I sitt beslut att inte ge Vodafone ändrade villkor för UMTS-tillståndet hävdar PTS att flera åtgärder som PTS och försvaret vidtagit kommer att förbättra hantering av bygglov och frekvenser. - Vi delar inte PTS bedömning att dessa åtgärder ska öka hastigheten i tillståndsgivningen, men vi vill ändå ge deras bedömning en chans. Vi följer därför noggrant utvecklingen den närmaste tiden och kommer sannolikt, om inte läget förbättras, att lämna in en ny ansökan, säger Jon Risfelt. För mer information kontakta: Jon Risfelt, VD Telefon: 0708-33 10 01, e-post: jon.risfelt@vodafone.se Johan Holmgren, Informationschef Telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@vodafone.se Europolitan Vodafone AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Verksamheten bedrivs av Europolitan Vodafone AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 74,7 procent av aktierna och resterande 25,3 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone Group är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar