Vodafone vann mot skattemyndigheten

Vodafone vann mot skattemyndigheten Länsrätten upphäver skattemyndighetens krav Vodafone slipper lämna ut uppgifter om medarbetarnas specifikationer på mobiltelefonsamtal till skattemyndigheten då det är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Detta fastslår länsrätten i Växjö. Skattemyndighetens krav på att få tillgång till specifikationer på mobiltelefonsamtal för ett antal av Vodafones medarbetare har avslagits av länsrätten i Växjö. Länsrätten motiverar domen med att skattemyndighetens krav är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten samt att en kontroll i det närmaste är omöjlig att genomföra med ett rättvisande utfall. Skattemyndigheten hade för avsikt att undersöka om Vodafones medarbetare utnyttjade telefonen för privat bruk och därmed skulle vara skyldiga till eventuell förmånsbeskattning. Vodafone har hela tiden motsatt sig skattemyndighetens krav med motiveringen att det strider mot medarbetarnas integritet och har därför vägrat att lämna ut samtalslistorna. - Vi är naturligtvis mycket nöjda över att vi har länsrättens stöd i denna oerhört viktiga fråga då vi anser att skattemyndighetens krav skulle kränka våra medarbetares integritet och i förlängningen också våra kunders förtroende för oss. För oss är det oerhört viktigt att våra kunder känner sig trygga och har ett orubbligt förtroende för att vi hanterar uppgifter som vi får tillgång till i verksamheten på ett professionellt och säkert sätt, säger Jon Risfelt, VD och koncernchef för Vodafone i Sverige. Vodafone är den första mobiloperatören i Sverige som utsatts av detta krav. Om skattemyndigheten hade vunnit skulle det med all sannolikhet ha fått konsekvenser för en rad företag i landet. För mer information kontakta: Jon Risfelt, VD och koncernchef Telefon: 0708-33 10 01, e-post: jon.risfelt@vodafone.se Vodafone representeras i Sverige av Europolitan Holdings AB och dess dotterbolag Vodafone Sverige AB och Vodafone Stores AB. Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Majoritetsägare är Vodafone Group Plc som äger 71 procent av aktierna och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone är världens största mobila nätverk och finns i 28 länder på fem kontinenter med över 229 miljoner mobilteleanvändare. Våra tjänster effektiviserar företagens verksamheter och gör det enklare och roligare för människor att kommunicera. Läs mer på www.vodafone.se och www.vodafone.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/10/20020710BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar