Mer pengar till EU-chaufförer

Mer pengar till EU-chaufförer Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund har nu omförhandlat sitt avtal med Volvo Personvagnar om ersättningen till de av kårens medlemmar som arbetar som chaufförer under det svenska ordförandeskapet i EU. -Bilkåren arbetar normalt på ideell bas, säger Bilkåristernas ordförande i Sverige Anne-Marie Wedin. -Vi såg chansen att i avtalet med Volvo Personvagnar få för oss kostnadsfri utbildning till 900 av våra medlemmar och dessutom möjligheten för dem att bidra till den positiva Sverigebilden inför alla dessa delegater. -Naturligtvis är det viktigt att vårt avtal om ersättning inte strider mot varken svenskt eller EU:s regelverk. Timersättningen till de som kör delegater blir därför i fortsättningen 80 kronor. För de förare som redan arbetat för en lägre timpeng kommer ersättningen att regleras uppåt i efterhand. Som tidigare står Volvo Personvagnar för mat, och i förekommande fall logi, i samband med körningarna. Alla som kör EU-delegater, som en del av Volvo Personvagnars kontrakt med UD, får dessutom en uppsättning särskilt framtagna kläder. Dessa får behållas av var och en efter fullgjort uppdrag. -- För mer upplysningar kontakta: Anne-Marie Wedin, ordf Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund: 08-788 76 88 Ingmar Hesslefors, Presstjänsten Volvo PV: 031-596525 010216 50210/ih ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00450/bit0001.pdf

Dokument & länkar