Volvo Cars Uddevalla tvingas minska arbetsstyrkan

Volvo Cars Uddevalla tvingas minska arbetsstyrkan Volvo Cars Uddevalla har beslutat att minska arbetsstyrkan med cirka 250 personer. Bakgrunden till beslutet är lägre efterfrågan på marknaden och en ogynnsam lagersituation i USA. USA är den största marknaden för Volvo C70 och efter att i början av året ha sänkt produktionsvolymen tvingas företaget nu att minska arbetsstyrkan. Volvo Cars Uddevalla har för närvarande ca 950 anställda. - Jag har idag informerat de anställda om situationen, säger Walter Fortgens, vd vid Volvo Cars Uddevalla. Förra året producerade Volvo Cars Uddevalla ca 12 000 Volvo C70 men i år beräknas produktionen till 8 000 - 9 000 bilar. - Vi har under de senaste veckorna gjort en noggrann analys av vårt personalläge, ställt mot hur många bilar vi ska producera. Nästa steg är att påbörja förhandlingar med de fackliga representanterna för att kunna genomföra denna rationaliseringsprocess på ett så bra sätt som möjligt, fortsätter Walter Fortgens. - Även med förbättrad försäljningssituation under våren som följd av de marknadsansträngningar som nu görs, kommer vi att ha en övertalighet inom Volvo Cars Uddevalla som vi måste hantera, säger Volvo Personvagnars produktionschef Curt Germundsson. - Vi håller även på att se över Uddevallafabriken och planerar att utveckla produktionsprocessen för att öka konkurrenskraften. Volvo Cars Uddevalla har i dag meddelat Länsarbetsnämnden i Västra Götaland att man avser varsla 250 personer i fabriken om uppsägning. Volvo Cars Uddevalla arbetar tillsammans med Länsarbetsnämnden för att undersöka vilka andra möjligheter det finns till arbetstillfällen inom regionen. Företaget ser även över möjligheten till anställning inom övriga Volvo Personvagnar. 12 Februari, 2001 50210/IH ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01200/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01200/bit0002.pdf

Dokument & länkar